แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

โบสถ์ Southwark Cathedral


Southwark Cathedral เป็นโบสถ์แห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนย่าน Bankside อันเก่าแก่และทางตอนใต้ของแม่น้ำเทมส์ อยู่ติดกับ London Bridge สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1220 ถึง ค.ศ. 1420 เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่เก่าที่สุดในกรุงลอนดอน อีกทั้งเป็นโบสถ์นิกายแองกลิกันในย่าน Southwark ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แต่เดิมเคยเป็นวัดของพระแม่มารีย์ในเขตปกครอง Winchester มาก่อน โบสถ์นี้ใช้เป็นสถานที่สักการะบูชาของชาวคริสตศาสนิกชนกว่า 1,000 ปีมาแล้ว นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังมีคณะประสานเสียง ที่ได้รับการสนับสนุนจาก St Olave’s และมูลนิธิโรงเรียน St Saviour ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในฐานะโบสถ์ของมูลนิธิโรงเรียน รวมไปถึงนักร้อง ซึ่งเป็นคนในย่านชุมชน เข้าร่วมร้องเพลงในพิธี ศีลมหาสนิทในวันธรรมดาและร้องเพลงประสานเสียงในโบสถ์ ก่อนวันคริสต์มาส

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่โดดเด่นและสะดุดตาที่สุดในโบสถ์แห่งนี้ เห็นจะเป็นออร์แกนลม ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นออร์แกนลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี 17.974 ท่อ บวกกับเสียงที่มีความก้อง กังวาน และชุดระฆังที่สามารถเล่นและตีเป็นท่วงทำนองได้ อีกทั้งมีการจัดคอนเสิร์ตเล่นออร์แกนในตอนเที่ยง เป็นเวลา 30 นาที ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ ยังคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสักการบูชา สวดมนต์ และแสวงบุญอย่างต่อเนื่อง

Photo by Adrian Pingstone from commons.wikimedia.org/wiki/File:Southwark.cathedral.nave.london.arp.jpg [CC by-sa 4.0]


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าบริการ

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 18.00 น.

วิธีการเดินทาง

นั่งรถไฟฟ้าใต้ดินลงสถานี London Bridge, Borough หรือสถานี Monument

แผนที่โบสถ์ Southwark Cathedral และสถานที่อื่นๆใน ลอนดอน(London)

GPS: 51.506275,-0.0913227 - Google Map
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก