แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

การเดินทางจากกรุงลอนดอนไปอ็อกซ์ฟอร์ด


Oxford อยู่ห่างจากลอนดอนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 98 กิโลเมตร ถือเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมากและเดินทางง่ายด้วยระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ สามารถเดินทางได้หลายวิธี

หากเดินทางโดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ในการขับรถ

หากเดินทางโดยรถไฟ ต้องนั่งจากสถานี Paddington ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถไฟจะออกทุกๆ 30 นาที ค่าใช้จ่ายประมาณ 8.05 ปอนด์

หากเดินทางโดยรถประจำทาง จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที ซึ่งจะให้บริการรถประจำทางตลอด 24 ชั่วโมง ออกทุกๆ 10 – 15 นาที ตลอดทั้งวัน และมีการกำหนดเวลาเดินทางที่ชัดเจน ค่าใช้จ่ายประมาณ 15 ปอนด์

นอกจากเรื่องการเดินทางแล้ว หากไปเที่ยวต่างประเทศก็ควรเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองที่เราจะไป แลกเงินสำหรับไปใช้จ่ายในประเทศนั้นๆ ตรวจเช็คสภาพอากาศ เพื่อเตรียมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในช่วงนั้น ลิสต์ของใช้ที่จำเป็น กล้องถ่ายรูป เอกสารสำคัญต่างๆ ทั้งหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน วีซ่า บัตรเครดิต เป็นต้น รวมไปถึงระมัดระวังความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นด้วย เพียงเท่านี้ก็สามารถไปเที่ยวได้อย่างหมดห่วงแล้ว