แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

โบสถ์ แซง-อูซตาส Saint Eustache

ที่เที่ยวแนะนำ
ที่เที่ยวแนะนำ

โบสถ์ แซง-อูซตาส(Saint Eustache) เป็นหนึ่งในโบสถ์ชื่อดังที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปารีส ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เขตการปกครองที่ 1 มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ยิ่งใหญ่สวยงาม ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานมากถึง 105 ปี ภายในโบสถ์มีวิหารต่างๆล้อมรอบ มีรูปปั้น L’écoute ของ Henri de Miller โดดเด่นสะดุดตา ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าทางเข้าของโบสถ์ ที่สื่อถึงตลาดการค้าขายผักผลไม้ที่อยู่คู่กับคนในย่านเลอาลยาวนานถึง 800 ปี แต่ต้องมีอันโยกย้ายไป เพราะต้องการลดปัญหาการจราจรภายในเมือง โบสถ์แห่งนี้ยังถือเป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในการทำพิธีศีลมหาสนิท และพิธีสำคัญของคนทีชื่อเสียงมากมาย เช่น โมสาร์ท เป็นต้น

Saint Eustache มีขนาดของโบสถ์มีความยาว 105 เมตร กว้าง 33.44 เมตร ภายในอาณาเขตจะมีวิหารน้อยใหญ่ล้อมรอบโบสถ์ รูปปั้น ภาพวาดของรูเบนส์ อีกด้วย รวมถึงเป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆ อีกด้วย

เสน่ห์ของ Saine –Eustache

เป็นโบสถ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญอีกแห่งในย่านปารีส มีสถาปัตยกรรม จิตรกรรม การก่อสร้างอันเก่าและมีระยะเวลาในการก่อสร้างที่ยาวนาน มีประวัติและที่มาของเรื่องราวสำคัญ จึงกลายเป็นโบราณสถานอีกแห่งที่ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส

Photo by Joe deSousa from flickr.com/photos/mustangjoe/5958974790/ [CC by 0.0]

Photo by Céline from flickr.com/photos/pepsiline/5155271244 [CC by-sa 2.0]

Photo by Rog01 from flickr.com/photos/maitreyoda/14042190537/ [CC by-sa 2.0]

Photo by Pavel Krok from commons.wikimedia.org/wiki/File:St.-Eustache.jpg [CC by-sa 2.5]


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ฟรี

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 07.00 -18.00 ยกเว้นช่วงเทศกาลสำคัญหรือช่วงประกอบพิธีกรรมสำคัญ บางจุดภายในสถานที่อาจไม่อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมชมได้

วิธีการเดินทาง

- รถไฟใต้ดิน Metro สาย 4 สถานี Les Halles
- รถไฟฟ RER สาย B สถานี Châtelet - Les Halles

แผนที่โบสถ์ แซง-อูซตาส Saint Eustache และสถานที่อื่นๆใน ปารีส(Paris)

GPS: 48.863424, 2.345160
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก