แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

แจกแพลนท่องเที่ยวปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ 2 วัน 1 คืน จากกรุงปารีส


การท่องเที่ยวปราสาทในประเทศฝรั่งเศสนั้น  นอกจากพระราชวังแวซายน์ที่สวยงามแล้ว ยังมีกลุ่มปราสาททางตอนกลางของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่ตามริมแม่น้ำลัวร์สถานที่ที่องค์กรยูเนสโกได้จัดให้เป็นมรดกของโลกด้วย  นั่นก็คือกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ หรือ Loire Valley นั่นเอง การเที่ยวนั้นก็สามารถทำได้ทั้งการซื้อทริปทัวร์เพื่อง่ายและสะดวกต่อการเดินทาง และการเลือกเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง  ก่อนอื่นต้องเลือกเมืองที่จะเป็น base หลักในการท่องเที่ยวและเป็นที่พักกันก่อน โดยเราเลือกเมือง Tours เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นเมืองหลักสำหรับการเที่ยวชมกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์

 

▌วันแรก 

Photo by Yvan Lastes from commons.wikimedia.org/wiki/File:Chateau_de_Chenonceau.jpg [CC by-sa 3.0]

ช่วงเช้า ออกเดินทางจากปารีสด้วยรถไฟ TGV รอบเช้าที่สุดประมาณ 7 โมงเช้าไปแวะที่ Amboise เมืองหน้าด่านสำหรับการท่องเที่ยวกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์กันก่อน โดยเราจะเดินทางถึง Amboise ประมาณ 8 โมงถึง 9 โมงเช้า เดินเที่ยวชมเมือง Amboise กันและหาร้านอาหารเพื่อทานมื้อเช้ากันก่อน จากนั้นนั่งแท็กซีไปที่ปราสาท Chenonceau ที่อยู่ห่างออกไปเพียง 18 กิโลเมตรเท่านั้นเพื่อเที่ยวชมปราสาทที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งใน Loire Valley

Photo by Benh LIEU SONG from commons.wikimedia.org/wiki/File:Chambord_Castle_Northwest_facade.jpg [CC by-sa 4.0]

ช่วงเที่ยง ใช้เวลาในการชมประมาณ 1 – 2 ชั่วโมงเรียบร้อยแล้วก็กลับมาหามื้อเที่ยงแถวๆ สถานี Amboise-Chambord เสร็จจากมื้อเที่ยงก็เดินทางด้วย shuttle หรือ Taxi เพื่อไปเที่ยวชมปราสาทกลางป่า Chambord ที่สวยงามและเป็นปราสาทต้นฉบับของปราสาทพระเอกในเรื่อง Beauty and the beast

Photo from pxhere.com/en/photo/1374997 [CC by 0.0]

ช่วงบ่าย ใช้เวลาเที่ยวชมราวๆ สองชั่วโมงก็กลับมาที่สถานีรถไฟเพื่อนั่งรถมายังเมือง Tours เมื่อถึง Tours ประมาณ 15.00 น. นั่งแท๊กซี่เพื่อไปเที่ยวชมปราสาท Villandry ปราสาทที่มีความโดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่การจัดสวยที่ลดหลั่น 3 ชั้นอันประกอบไปด้วย ลานน้ำพุ สวนแห่งความรัก และสวนพืชผักสวนครัวที่แสนจะน่ารัก

ช่วงเย็น เช็คอินเข้าที่พักในเมือง Tours จัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยและออกไปเดินเล่นชมวิวยามค่ำคืนที่แสนสวยงามของเมือง Tours พร้อมหาอาหารมื้อค่ำรับประทานก่อนจะพักผ่อนเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการท่องเที่ยวปราสาทอื่นๆ ในวันรุ่งขึ้น

 

▌วันที่สอง 

Photo by Patrick S.k from .flickr.com/photos/28781447@N04/20795508904 [CC by-sa 3.0]

ช่วงเช้า ตื่นเช้ามาจัดการธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย และทานอาหารที่โรงแรมให้พร้อม จากนั้นก็เดินทางจาก Tours มาที่สถานี Azay-Le-Rideau  โดยการใช้  Rideshare แล้วเดินประมาณ 605 เมตรเพื่อเข้าชมปราสาท Azay Le Rideau

Photo by Anna & Michal from flickr.com/photos/michalo/8858945610/ [CC by-sa 3.0]

ช่วงเที่ยง กลับมาหามื้อเที่ยงที่ Tours ก่อนจะเดินทางโดยใช้รถไฟที่สถานี St-Pierre-des-Corps ที่เมือง Tours มาที่สถานี Blois และต่อด้วยบัสหมายเลข 4 มาลงที่เมือง Cheverny แล้วเดินต่อประมาณ 321 เมตร เพื่อเข้าชมปราสาท Cheverny ที่ปราสาทที่สวยงามนี่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย กิจกรรมเด่นๆ ก็คือการล่องเรือชมความสวยงามของปราสาทเมือง และการให้อาหารสุนัขล่าเนื้อ แต่การเข้าชมและให้อาหารสุนัขนั้นต้องมาในเวลาประมาณ 11.30 น. เท่านั้น

ช่วงบ่าย เดินทางกลับมาที่สถานีรถไฟ Blois เพื่อรอรถเพื่อเดินทางกลับปารีส

 

การเที่ยวปราสาทด้วยตัวเองต้องมีการกะเวลาและเผื่อเวลาเล็กน้อยเพื่อใช้เวลาให้เหมาะสมกับรอบรถและการเดินทาง ทำให้มาสามารถเที่ยวชมได้หลายปราสาทนัก  หากต้องการเที่ยวชมได้หลายปราสาทโดยประหยัดเวลาที่สูญเสียไปกับการเดินทางควรเลือกท่องเที่ยวแบบซื้อทัวร์หรือการเช่ารถขับเที่ยวเอง