โบสถ์หลักเมืองลีล Lille Cathedral

ที่เที่ยวแนะนำ
ที่เที่ยวแนะนำ

Lille Cathedral เป็นมหาวิหารแห่งศตวรรษที่ 19 เป็นมหาวิหารที่มีอายุน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส  เป็นมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกแบบสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่ในเมืองลีลประเทศฝรั่งเศส  และถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติของฝรั่งเศสอีกด้วย

มหาวิหารโกธิกแห่งศตวรรษที่ 19 นี้เป็นมหาวิหารล่าสุดแห่งสหัสวรรษใหม่ที่โดดเด่นด้วยการตกแต่งแบบโกธิค  มีหน้าต่างบานใหม่ที่ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักประดิษฐ์และผู้รอดชีวิตจอร์จเจรันลอสญึ่งลวดวายนั้นเป็นลายกุหลาบสวยงามอันเป็นตัวแทนของเถาลวดหนามที่มีความทุกข์ทรมานและสื่อถึงศักดิ์ศรีที่งดงามของมนุษย์และยังมีการจัดเก็บอนุสรณ์สถาน Holocaust อีกด้วย  วิหารนั้นตั้งอยู่บน Ilot Comtesse ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทเก่าแก่ของเขตปกครองของ Flanders  ถนนโดยรอบของวิหารนั้นเป็นแนวป้อมปราการเก่าแก่ที่มีร่องรอยของคูเมืองที่ยังคงมองเห็นได้และมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนาในห้องใต้ดินที่เป็นที่ตั้งของงานศิลปะและวัตถุทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงรูปปั้นพระแม่มารีย์ในศตวรรษที่ 12 Notre Dame de la Traille ดั้งเดิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1270 ให้ได้เข้าชม  การก่อสร้างวิหารเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1854 ชื่อของวิหารตั้งตามรูปปั้นของพระแม่มารีย์ในศตวรรษที่ 12 อีกทั้งวิหารนั้นก็ได้เป็นที่ตั้งของบิชอปแห่งลีลมาตั้งแต่จัดตั้งสังฆมณฑลแห่งนี้ในปี ค.ศ. 1913

Notre-Dame de la Treille หรือ Lille Cathedral เป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบโกธิกเข้ากับศิลปะร่วมสมัยที่อุทิศให้กับพระแม่มารีย์  จุดเริ่มต้นของวิหารเกิดขี้นเมื่อถึงศตวรรษที่ 19 ที่เมืองลีลมีความต้องการที่จะสร้างมหาวิหารอันหรูหราและทรงคุณค่าขึ้นเพื่อใช้ในการประดิษฐ์สถานและปกป้องรูปปั้นของพระแม่มารีย์ในศตวรรษที่ 12 อย่าง Notre-Dame de la Treille นักบุญผู้อุปถัมภ์ของเมืองขึ้น  จึงเริ่มสร้างวิหารนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 1854 ขึ้น  แม้การก่อสร้างจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดี  แต่เนื่องด้วยการขาดวิธีการในการควบคุมคนงานจึงทำให้โบสถ์นั้นก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  ในปี ค.ศ. 1990 โบสถ์ที่ก่อสร้างด้วยอิฐฉาบปูนได้ถูกทำลายลงเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่างออกไปในสไตล์ร่วมสมัยซึ่งแตกต่างออกไปจากส่วนที่เหลือของมหาวิหาร  อาคารแห่งนี้ได้สร้างเสร็จอย่างสมบูรณ์ในปี 1999 เป็นลักษณะที่ทำด้วยแผ่นหินสีส้มกับดวงอาทิตย์ด้านหน้าถูกแขวนคอด้วยดอกกุหลาบเดิม  ด้านหน้าตกแต่งด้วยสัญลักษณ์ที่น่าแปลกใจ เช่น Ufos , Cosmonaut , หอระฆังของลีลหรือ E=mc2 ห้องใต้ดินที่ยังคงเป็นที่พักพิงของศูนย์ศิลปะร่วมสมัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงทางเดินของโบสถ์แบบโบราณแห่งครอส และเป็นที่ตั้งของรูปปั้นอันทรงคุณค่าของพระแม่มารีย์แห่งศตวรรษที่ 12

องค์ประกอบอย่างอื่นที่สามารถมองเห็นได้จากวิหารแห่งนี้ก็เช่น  ส่วนกลางที่ประกอบไปด้วยโดมสูง 30 เมตร ปกคลุมด้วยแผ่นหินสีขาวหนา 110 มิลลิเมตร และรองรับด้วยโครงสร้างโลหะ มีม่านโปร่งแสงที่เมื่อมองจากด้านในม่านโปรงแสงนี้เผยให้เห็นสีส้มและชมพูอันน่าประหลาดใจที่ด้านบน  กระจกหน้าต่างเป็นรูปการคืนพระชนม์อันเป็นผลงานของจิตรกร Ladislas Kijno และมีประตูเหล็กที่เป็นผลงานของประติมากรผู้โด่งดังชาวยิว Georges Jeanclos  และนอกเหนือจากรูปแบบความสวยงามตามที่กล่าวมาแล้วนั้น  ที่โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวของเมืองและภูมิภาคที่อยู่ที่พื้น ผนังโมเสกเซรามิกและกระจกสีให้ได้เรียนรู้และได้ชื่นชมกันอีกด้วย


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: เข้าชมฟรี บริจาคเงินได้ตามความศรัทธา

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยจะเปิดเป็นสองช่วงเวลา คือในช่วงเช้า 10.00 น. ถึง 12.00 น. และ 14.00 น. ถึง 19.00 น. ยกเว้นในวันพฤหัสบดีที่จะเปิดให้บริการในเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ยาวไปจนถึง 19.00 น. นอกจากนั้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์ศิลปะทางศาสนาที่บริเวณห้องใต้ดินจะเปิดให้บริการในช่วงบ่ายวันหยุดสุดสัปดาห์ตั้งแต่เวลา 14.40 น. ไปจนถึง 19.00 น.

วิธีการเดินทาง

เดินทางจากปารีสเข้าสู่เมืองลีลด้วยการใช้ TGV มาที่สถานี Gare Lille Europe หรือ Gare Lille Flandres ก็ได้  จากนั้นใช้ Metro M1 ที่อยู่ใน Gare Lille Flandres ไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุดคือ Rihour ซึ่งอยู่ห่างจากวิหารประมาณ 640 เมตร

แผนที่โบสถ์หลักเมืองลีล Lille Cathedral และสถานที่อื่นๆใน ลีล(Lille)

GPS: 50.6402 , 3.0628 - Google Map
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก