แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

สะพาน Ponte Sant’Angelo


Ponte Sant’Angelo สะพานเก่าแก่ของโรมันที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 134 โดยจักรพรรดิเฮเดรียนแห่งโรมัน  เป็นสะพานข้ามแม่น้ำ Tiber ที่ใช้เชื่อมต่อจากปราสาทใจกลางเมืองไปยังสุสานแห่งเฮเดรียน  ปราสาทที่สูงตระหง่านที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานของจักรพรรดิเฮเดรียนและครอบครัว

Ponte Sant’Angelo หรือสะพานของทูตสวรรค์แห่งโรมนั้นได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการเชื่อมต่อจากปราสาทของจักรพรรดิเฮเดรียนที่อยู่ในใจกลางของเมืองโรมันโบราณไปยังปราสาทที่ตั้งเด่นตระหง่านสูงใหญ่ที่มีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นสุสานแห่งใหม่สำหรับจักรพรรดิและครอบครัว  สะพานจึงได้เขื่อมต่อระหว่างใจกลางโรมันพาดผ่านแม่น้ำ Tiber เข้าสู่ส่วนของ Castel Angelo หรือสุสานแห่งเฮเดรียนนั่นเอง

สะพานแห่งนี้นั้นบ้างก็ถูกเรียกว่าสะพานของทูตสวรรค์ บ้างก็ถูกเรียกว่า Bridge of Angels เหตุผลนั้นนั่นก็เพราะว่าสะพานแห่งนี้ประกอบไปด้วยประติมากรรมรูปปั้นนางฟ้าหรือประติมากรรมรูปปั้นเทวทูตที่อ่อนช้อย ประณีตและสวยงามถึงสิบชิ้นด้วยกันตลอดความยาวของสะพาน  ซึ่งประติมากรรมเหล่านี้เป็นผลงานการออกแบบโดย Gian Lorenzo Bernini ผู้ซึ่งออกแบบประติมากรรมรูปปั้นหินอ่อนที่งดงามเหล่านี้ขึ้นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ถูกกล่าวถึงว่าเป็นสะพานแห่งทูตสวรรค์อันสวยงามแห่งกรุงโรมนี้  โดยประติมากรรมหินอ่อนที่มีรูปร่างเป็นนางฟ้าอันสวยงามแต่ละชิ้นนั้นเป็นสัญลักษณ์และเรื่องราวของความทุกข์ทรมานและความตายของพระเยซูคริสต์ที่โหดร้ายโดยการตรึงบนไม้กางเขน  ที่บริเวณทางเข้าของสะพานมีอนุสาวรีย์ของนักบุญเปโตรและเปาโลเฝ้าอยู่ที่บริเวณทางเข้าของสะพาน

สะพานแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 134 โดยจักรพรรดิเฮเดรียน  เป็นสะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำ Tiber เพื่อเชื่อมต่อศูนย์กลางของ Antique Rome กับสุสานแห่งใหม่ตามที่กล่าวไปในข้างต้น  นอกจากนี้แล้วยังเป็นเวลาหลายปีที่สะพานถูกใช้เป็นทางเดินสำหรับผู้แสวงบุญคริสเตียนเพื่อใช้ในการเดินทางไปที่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์หรือมหาวิหารนักบุญเปโตร มหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในอิตาลี  ด้วยความสวยงามหรูหรา และประติมากรรมประณีตงดงาม และยังเป็นสะพานที่สามารถเชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงโรมจึงทำให้สะพานแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการเที่ยวชมสำหรับการท่องเที่ยวในกรุงโรม  นอกจากความสวยงามของประติมากรรมบนสะพานแล้วนั้น  ทัศนียภาะของทิวทัศน์แม่น้ำ Tiber ที่มองลงมาจากสะพานก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่สวยงามและน่าจดจำเช่นเดียวกัน

 


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ไม่มีค่าบริการในการเที่ยวชม

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดให้บริการเข้าชมได้ทุกวัน และสามารถเข้าชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีการเดินทาง

สะพานแห่งนี้อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย ทั้งมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ และ Castel Sant’Angelo ที่ใช้สะพานนี้เชื่อมโยงถึงกัน จึงสามารถเข้าถึงด้วยการเดินเท้าจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ง่าย  หรือจะเลือกใช้ Metro line A ในการเดินทาง  โดยมีสถานีรถไฟใต้ดิน Metro ที่ใกล้ที่สุดคือ Lepanto

แผนที่สะพาน Ponte Sant’Angelo และสถานที่อื่นๆใน โรม(Rome)

GPS: 41.9018 , 12.4665 - Google Map
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก