แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด University of Oxford


มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ตั้งอยู่ในเมืองอ็อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในแง่ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ในแง่ของการควบคุมมหาวิทยาลัยด้วยตนเองอย่างมีอิสระและในทางทฤษฎีก็สามารถเลือกที่จะเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ด้วยการปฏิเสธทุนจากรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จัดว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ซึ่งประกอบไปด้วยอาคารหลายแห่ง ทั้งห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ รวมไปถึงฝ่ายวิชาการ สถาบันต่างๆ ที่มีด้วยกันถึง 38 สถาบัน และแผนกวิชาการที่แบ่งออกเป็น 4 แผนก ได้แก่ ศูนย์มนุษยศาสตร์ ศูนย์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งทุกฝ่ายและสถาบันมีการควบคุมดูแลด้วยตนเองภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งควบคุมสมาชิกของสถาบันตนเองในเรื่องของโครงสร้างภายในและกิจกรรมต่างๆ รวมถึง มีการจัดเตรียมสิ่งอำนวยสะดวกสำหรับเตรียมแนวทางในการสอน วิจัยกำหนดหลักสูตรและการสัมมนา ส่วนการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของที่นี่ ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรที่สอนรายสัปดาห์บริเวณห้องโถงและวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชั้นเรียน การบรรยาย และห้องปฏิบัติการวิจัย ที่ถูกจัดเตรียมโดยคณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ส่วนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับการศึกษาทุกวิชาที่เรียนในระดับเดียวกับบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้ ที่นี่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นมหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย รวมถึงมีระบบปฏิบัติการห้องสมุดวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดมีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายที่เคยศึกษาอยู่ที่นี่ ได้แก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า 28 คน นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร ผู้แทนของรัฐและรัฐบาลทั่วโลก

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในเมือง ไม่มีวิทยาเขตหลัก มีอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ทั่วใจกลางเมืองอย่างกระจัดกระจาย แผนกวิทยาศาสตร์ของที่นี่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณมหาวิทยาลัยมากที่สุด อาคารหรือตึกที่เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนี้ ได้แก่ The Radcliffe Camera, โรงละคร The Sheldonian ซึ่งใช้สำหรับเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ต การบรรยาย งานของมหาวิทยาลัยและเป็นสถานที่สอบ ซึ่งใช้ในการสอบและการบรรยายเป็นบางเวลา บริเวณถัดไปที่น่าสนใจของที่นี่เห็นจะเป็นสวนสาธารณะ ที่อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 70 เอเคอร์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้ในช่วงตอนกลางวัน ภายในมีพืชพันธุ์แปลกใหม่และมีสนามกีฬาที่ใช้สำหรับแข่งขันจำนวนมาก รวมถึงสวนพันธุศาสตร์ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ก็มีทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักศึกษา ซึ่งเริ่มในปี ค.ศ. 2006 เป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับระดับปริญญาโทก็มีทุนการศึกษาจำนวนมากเช่นกัน เรียกได้ว่า สมกับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ติดอันดันต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว