/ Top Hits / 15 ที่เที่ยวยอดฮิต ห้ามพลาดของ กรุงไทเป ไปทั้งทีต้องเก็บให้ครบ

15 ที่เที่ยวยอดฮิต ห้ามพลาดของ กรุงไทเป ไปทั้งทีต้องเก็บให้ครบ

15 ที่เที่ยวห้ามพลาดของเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

15 ที่เที่ยวห้ามพลาดของเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน

ไทเป(Taipei)เมืองหลวงของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่เจริญที่สุดของประเทศ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและน่าสนใจอยู่มากมายเช่น อนุสรณ์สถานที่มีพิธีเปลี่ยนเวรยาม พิพิธภัณท์ที่มีสมบัติวัตถุแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก วัดแบบเต๋าที่เก่าแก่และสวยงาม จุดชมวิวบนตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ตลาดกลางคืน ไนท์มาร์เก็ตยอดนิยม และธรรมชาติสวยๆบนภูเขาแหล่งปลูกชาที่สวยงาม ในบทความนี้เราจะแนะนำ 15 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองไทเป ประเทศไต้หวันมาให้ชมกัน ไปดูกันเลย

 

แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์

1. อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก Chiang Kai-Shek Memorial Hall

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก Chiang Kai-Shek Memorial Hall

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก Chiang Kai-Shek Memorial Hall

เป็นหนึ่งสัญญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน และสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่ต้องมาของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1976 เพื่อเป็นการรำลึกและเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก เป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้านมีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงินแบบสถาปัตยกรรมแบบจีน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางของจตุรัสเสรีภาพ(Freedom Square)

 

2. อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน National Sun Yat-Sen Memorial

อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน National Sun Yat-Sen Memorial

อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน National Sun Yat-Sen Memorial

เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองไทเป ที่มีชื่อภาษาจีนแปลว่า บิดาของชาติ(Father of the nation)เพื่อรำลึกและเทิดทูนท่านซุนยัดเซน แล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1972 บนพื้นที่เปิดขนาดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก(Chiang Kai-Shek Memorial Hall) แต่อาคารอนุสรณ์นี้จะเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์จีนสมัยใหม่ ที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิด Modern กับพระราชวังจีนในสมัยราชวงศ์ถัง และมีอาคารขนาดใหญ่กว่า แต่จะมีพิธีเปลี่ยนเวรยามทุกๆต้นชั่วโมงเหมือนกัน

 

พิพิธภัณท์ชั้นยอดของเมืองไทเป

3. พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง National Palace Museum

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง National Palace Museum

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง National Palace Museum

เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเป และไต้หวัน อยู่ชานเมืองตอนบนชิดริมเนินเขาของไทเป กินอาณาบริเวณกว้างขวาง มีโซนจัดแสดงหลักอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสีเหลืองและหลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณท์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก

 

4. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน National Taiwan Museum

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน National Taiwan Museum

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน National Taiwan Museum

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน จัดแสดงอยู่ภายในอาคารรูปทรงตะวันตกแบบกรีกดอริก(Greek Doric)ที่สวยงามแปลกตามาก สร้างในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศญี่ปุ่น ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 หัวข้อ มานุษยวิทยา, ธรณีวิทยา, สัตววิทยา, พฤษศาสตร์ และการศึกษาคือ ซึ่งทั้งหมดจะเกี่ยวพันธ์ถึงหลายแง่มุมของเกาะไต้หวัน ทำให้การมาเยี่ยมชมพิพิธภัณท์แห่งนี้จะทำให้ได้รับภาพกว้างๆถึงสิ่งต่างๆตั้งแต่ธรรมชาติและการพัฒนาของสังคัมไต้หวันอย่างรอบด้าน

 

วัดเก่าแก่และสวยงามในเมืองไทเป

5. วัดหลงซาน Lungshan Temple

วัดหลงซาน Lungshan Temple

วัดหลงซาน Lungshan Temple

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป ตั้งอยู่ในแถบย่านเมืองเก่า มีอายุเกือบ 300 ร้อยปีแล้ว สร้างขึ้นโดยคนจีนชาวฝูเจี๊ยนช่วงปีค.ศ. 1738  เพื่อเป็สถานที่สักการะบูชาสิ่งศักสิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน มีรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดพุทธของจีนแต่มีลูกผสมของความเป็นไต้หวันเข้าไปด้วย จนบางคนเรียกกันว่าเป็นวัดสไตล์ไต้หวัน ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ควรพลาดของเมืองไทเป

 

6. วัดขงจื้อไทเป Taipei Confucius Temple

วัดขงจื้อไทเป Taipei Confucius Temple

วัดขงจื้อไทเป Taipei Confucius Temple

เป็นวัดขงจื้อเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิง(Qing Dynasty) ที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับวัดต้นตำรับที่ประเทศจีน เป็นวัดขงจื้อเพียงแห่งเดียวในไต้หวันที่มีการผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมของชาวฟูเจี้ยน(Fujian) เช่นการประดับประดาด้วยงานเซรามิก ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน มีรายละเอียดในงานแกะสลักที่สวยงาม และติดกันยังมีวัดที่สวยงามอีกแห่งที่ชื่อว่า วัดต้าหลงตง เป่าอัน(Dalongdong Baoan)

 

7. วัด ซงซาน ฉือโย่ว Songshan Ciyou Temple

วัด ซงซาน ฉือโย่ว Songshan Ciyou Temple

วัด ซงซาน ฉือโย่ว Songshan Ciyou Temple

เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และสวยงามมากของเมืองไทเป ที่สร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาเจ้าแม่ทับทิม(Mazu)เทพธิดาแห่งท้องทะเล ที่ชาวประมงชาวจีนเคารพนับถือ มีวิหารหลักขนาดใหญ่สูงถึง 6 ชั้น ภายในมีเทพตามลัทธิเต๋าประดิษฐานอยู่มากมาย แต่ส่วนแต่ละชั้นของวัดจะมีงานฝีมือที่เป็นงานแกะสลักต่างๆอยู่ค่อนข้างเยอะ เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีรายละเอียดสวยงามแทบทุกส่วน ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของตลาดกลางคืนเก่าแก่ของเมืองไทเป ตลาดเหราเหอ(Raohe Night Market)

 

จุดชมวิวยอดฮิตของเมืองไทเป

8. ตึกไทเป 101 Taipei 101

ตึกไทเป 101

ตึกไทเป 101

เป็นหนึ่งใน Landmark หลักของเมืองไทเป เป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก(ปี 2004 เคยสูงที่สุดในโลก) มีควาสูงมากถึง 508 เมตร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเมื่อมาเยือนไทเป ขนาดที่มีสถานีรถไฟใต้ดินเป็นของตัวเอง ที่ด้านบนจะมีจุดชมวิวในร่มที่ชั้น 89 และสามารถขึ้นบันไดต่อไปที่ลานชมวิวกลางแจ้งที่ชั้น 91 ได้ด้วย

 

9. แหล่งปลูกชาบนภูเขาเมาคง Maokong

กระเช้าเมาคง Maokong Gondola

กระเช้าเมาคง Maokong Gondola

เป็นการท่องเที่ยวแหล่งปลูกบนภูเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน ที่มีร้านชาแนวๆตั้งเรียงรายกันอยู่บนเขา ไว้ชิมชาท้องถิ่น(ส่วนใหญ่จะเป็นชาอู่หลง) และชมวิวธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา อยู่ทางชานเมืองทางทิศตะวันออกของเมืองไทเป เดินทางมาได้ง่ายด้วยกระเช้าเมาคง(Maokong Gondola)

 

10. เขาเซี่ยงซานหรือเขาช้าง Xiangshan Elephant Moutain

เขาเซี่ยงซานหรือเขาช้าง Xiangshan Elephant Moutain

เขาเซี่ยงซานหรือเขาช้าง Xiangshan Elephant Moutain

เป็นภูเขาลูกเล็กๆที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแถบชานเมืองไทเป ที่มีความสมบูรณ์ของป่าไม้ค่อนข้างดี มีการสร้างทางเดินสำหรับปีนเขาช้างนี้อยู่หลายเส้นทาง เป็นจุดวิวเมืองไทเปยอดนิยมอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะที่จุดสูงสุดของภูเขาที่ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาถ่ายรูปเมืองไทเปและตึกไทเป 101 กันมากมาย โดยเฉพาะเหล่าตากล้องทั้งหลาย

 

แหล่งช้อปปิ้งและตลาดกลางคืนยอดฮิตของเมืองไทเป

11. ย่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง Ximending

ย่านช้อปปิ้งวัยรุ่น ซีเหมินติง Ximending

ย่านช้อปปิ้งวัยรุ่น ซีเหมินติง Ximending

เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเป(Harujuku of Taipei) ซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวัน และเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย

 

12. ตลาดกลางคืนซื่อต้า Shida Night Market

ตลาดกลางคืน Shida Night Market

ตลาดกลางคืน Shida Night Market

เป็นตลาดคนเดินขายของกลางคืนที่ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆอีกหลายแห่งในไทเปแล้ว ที่นี่จะมีความเป็นท้องถิ่นมากกว่า นักท่องเที่ยวน้อยกว่า ขนาดของตลาดก็เล็กกว่า คนน้อยกว่าที่อื่นเล็กน้อย ของที่ขายส่วนใหญ่จะเน้นที่คนหนุ่มสาว เพราะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย National Taiwan Normal University ทำให้สินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเน้นแฟชั่นกว่าที่อื่นๆ มีราคาตั้งแต่ถูกจนถึงกลางๆ แต่ก็มีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่าง เช่น ของสะสม ของเก่า เป็นต้น มีร้านค้าทั้งแบบที่มีหน้าร้าน ตกแต่งสวยงามและแบบร้านค้าแผงลอย

 

13. ตลาดกลางคืนซื่อหลิน Shilin Night Market

บรรยากาศคึกคักที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน Shilin Night Market

บรรยากาศคึกคักที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน Shilin Night Market

เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมืองไทเป โดยจะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือโซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านเล็กๆ เกือบ 500 ร้านค้า ที่เน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆ เช่น ปลามึกย่าง, หอยทอด, ไก่ทอด, ข้าวขาหมู, และชาไต้หวันต่างๆ เป็นต้น และอีกโซนที่เป็นตรอกซอกซอยแยกย่อยรอบๆอาคารตลาดนี้อีกมาก ซึ่งจะขายของผสมกันไปทั้งร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของเล่น ของฝาก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ของใช้เด็ก ของที่ระลึก โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ และอื่นๆ ทั้งเป็นแบรนด์นานาชาติและร้านท้องถิ่น

 

14. ตลาดกลางคืนเหราเหอ Raohe Night Market

บรรยากาศภายในตลาดกลางคืนเหราเหอ Raohe Night Market

บรรยากาศภายในตลาดกลางคืนเหราเหอ Raohe Night Market

เป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ตที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองไทเป ทำให้ได้บรรยากาศของความเป็นไทเปแบบดั้งเดิมมากกว่าตลาดอื่นๆ ตั้งอยู่บนถนนเหราเหอ(Raohe Street)ที่เป็นตรอกเล็กๆยาวประมาณ 600 เมตร แต่อัดแน่นไปด้วยร้านค้า รถเข็นแผงลอยเต็มตลอด 2 ข้างทาง

 

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่น่าสนใจของเมืองไทเป

15. สวนสัตว์ไทเป Taipei Zoo

แพนด้าแดงที่สวนสัตว์ไทเป Taipei Zoo

แพนด้าแดงที่สวนสัตว์ไทเป Taipei Zoo

เป็นสวนสัตว์ที่หลักของประเทศไต้หวัน และยังเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย มีพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 500 ไร่ บางครั้งเรียกว่าสวนสัตว์มูซา(Muzha Zoo) ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้ของไทเป บนเนินเขาที่ด้านบนเป็นแหล่งปลูกชาเมาคง แต่ก็เดินทางมาได้สะดวกมากเพราะอยู่ที่สุดสายของสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Taipei Zoo Station สายสีน้ำตาลเลย ถ้าใครต้องการเที่ยวให้ครบต้องมาแต่เช้าและใช้เวลาทั้งวันเลย