แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

โบสถ์ Christ Church

ที่เที่ยวแนะนำ
ที่เที่ยวแนะนำ

โบสถ์ Christ Church เป็นสถาบันทางการศึกษาเพียงแห่งเดียวในโลกที่เป็นโบสถ์ โดยมีหัวหน้าวิทยาลัยเป็นคณบดีของคริสตจักร ซึ่งมีฐานะเป็นบาทหลวง คริสตจักรนี้ได้ก่อตั้งขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาในสมัยพระเจ้า Henry VIII รวมถึงเป็นหนึ่งในสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยมีวิชาและเนื้อหาการสอนที่ครอบคลุม ทั้งด้านอักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กายภาพ นอกจากนี้ก็มีชุมชนการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตที่ได้รับประโยชน์จากสถาบันหรือวิทยาลัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ รวมถึง Art Room และ Music Room โดยคริสตจักรแห่งนี้ ก็เหมือนกับวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วไป ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลอิสระ ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตถือเป็นสมาชิกของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย การสอนระดับปริญญาตรี จะสอนในห้องบรรยายของมหาวิทยาลัยหรือห้องทดลอง

ในส่วนของบริเวณห้องโถงและโบสถ์ จะเป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ โดยห้องโถงจะปิดในช่วงเวลา 11.45 – 14.00 น. เพื่อให้นักเรียนหรือแขกในท้องถิ่นรับประทานอาหารกลางวัน นอกจากนี้ก็มีคณะประสานเสียงของวิทยาลัย โดยจะมีนักร้องเพลงประสานเสียงกึ่งมืออาชีพรอบๆ เมืองออกซ์ฟอร์ดมาเข้าร่วมด้วย ส่วนทางเข้าหลักของโบสถ์จะเป็นอนุสรณ์สงครามที่แสดงรายชื่อสมาชิกคริสจักรที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อผ่านเข้าไปในโบสถ์ก็จะเห็นออร์แกนขนาดใหญ่ตั้งอยู่เหนือโบสถ์ ทางด้านซ้ายเป็นหน้าต่างกระจกที่ล้ำค่า

นอกจากนี้ก็มีทุ่งหญ้า เป็นพื้นที่โปร่งโล่ง ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปี ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ นอกจากใช้เป็นสถานที่พักผ่อนแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและจัดงานบันเทิงต่างๆ เป็นสถานที่จัดงานบอลลูนไฟลท์ที่เก่าแก่ของชาวอังกฤษ รวมถึงจัดงานเฉลิมฉลองคริสตจักรของพระเยซู ในปี ค.ศ. 1968 นับเป็นสถานศึกษาที่มีเอกลักษณ์และมีอาคารสถาปัตยกรรมที่งดงามและมีคุณค่าอย่างยิ่ง


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ผู้ใหญ่ 8 ปอนด์
เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทำการทุกวัน
เวลาเปิด – ปิด : วันจันทร์ – วันเสาร์ เปิดตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. รอบสุดท้าย 16.15 น.
วันอาทิตย์ เปิดตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 17.00 น. รอบสุดท้าย 16.15 น.

วิธีการเดินทาง

เดินจากสถานีรถไฟ Oxford

แผนที่โบสถ์ Christ Church และสถานที่อื่นๆใน อ็อกซ์ฟอร์ด(Oxford)

GPS: 51.750045, -1.254717
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก