แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

อนุสาวรีย์ Martyrs Memorial


อนุสรณ์สถานแห่งความทุกข์ทรมาร(Martyrs Memorial) เป็นอนุสรณ์สถานหิน ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก St Giles ถนน Magdalen และถนน Beaumont ที่อยู่ด้านนอกของวิทยาลัย Balliol เมือง Oxford ประเทศอังกฤษ เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อระลึกถึงบาทหลวงชาวอังกฤษ 3 ท่าน ที่ถูกเผาบริเวณเสาเข็มด้านนอกกำแพงเมือง ถนน Broad Street ในปี 1550 ได้แก่ Thomas Cranmer, Nicholas Ridley, และ Hugh Latimer ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกสั่งประหารชีวิตตามคำสั่งของสมเด็จ พระราชินีนาถแมรีที่ 1

ได้รับการออกแบบโดย Sir George Gilbert Scott สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1843 เป็นอนุสรณ์สถานที่มีสถาปัตยกรรมแบบ Victorian Gothic ที่ได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ค.ศ. 1838 อนุสรณ์สถานแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นประมาณ 300 ปี หลังจากเกิดเหตุการณ์ในช่วงปฏิรูปประเทศอังกฤษ โดยจุดเริ่มต้นเกิดจากความขัดแย้งของขบวนการ Oxford Movement ในศตวรรษที่ 19 หรือที่รู้จักกันในขบวนการ “ Tractarian Movement ” ที่มี John Keble เป็นผู้นำ รวมไปถึง John Henry Newman และคนอื่นๆ ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่าง ศาสนจักรอังกฤษ โรมันคาทอลิก นิกาย Low Church  กับ  บาทหลวง Golightly ได้ทำการมอบเงินทุนสำหรับสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ เพื่อระลึกถึงผู้เสียสละ รวมถึงเป็นเครื่องเตือนใจราษฎรเมือง Oxford ถึงเหตุการณ์ที่บิดาของศาสนจักรอังกฤษได้รับความทุกข์ทรมานจากศาสนจักรนิกายโรมันคาทอลิก ต่อมาอนุสรณ์สถานแห่งนี้ มีสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรมลงอย่างมาก จึงทำให้สภาเมือง Oxford และ Oxford Preservation Trust ร่วมกันบูรณะขึ้นในปี 2003


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ไม่เสียค่าบริการ

วิธีการเดินทาง

เดินจากสถานีรถไฟ Oxford

แผนที่อนุสาวรีย์ Martyrs Memorial และสถานที่อื่นๆใน อ็อกซ์ฟอร์ด(Oxford)

GPS: 51.755066, -1.258973 - Google Map
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก