รวมข้อมูลวิธีการเดินทางของต่างๆของเมือง Frankfurt


ถ้าคุณกำลังจะเดินทางไปเมือง Frankfurt ประเทศเยอรมัน  มาศึกษาวิธีเดินทางกันก่อน

การเดินทางเข้าสู่เมือง Frankfurt

เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ตั้งต้นที่สนามบินสุวรรณภูมิตรงไป FRANKFURT มีหลายสายการบิน ทั้งสัญชาติไทยและนานาชาติ

การเดินทางในเมือง Frankfurt

          ภาพรวม ระบบขนส่งสาธารณะในเมือง Frankfurt เป็นในทิศทางเดียวกันกับเมืองต่างๆ ของเยอรมันคือ มีความสะดวก มีทั้งรถบัส  รถราง (Tram) รถไฟฟ้าใต้ดิน (U-Bahn) และรถไฟฟ้าที่วิ่งระหว่างเมือง (S-Bahn) จะเดินทางไปที่ไหนอย่างไร จะมีแผนที่การเดินรถให้ การซื้อตั๋ว ขึ้นรถ จะเป็นระบบอัตโนมัติช่วยเหลือตัวเอง และซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง แม้ไม่มีเครื่องกั้นเวลาขึ้นรถไฟเหมือนระบบรถไฟในญี่ปุ่นที่ต้องมีการแตะบัตรจึงจะขึ้นได้ แต่คนที่คิดจะทุจริตก็นับว่าคิดสั้น เพราะถ้าถูกจับได้โดยนายตรวจจะต้องถูกปรับถึง 60 ยูโรทีเดียว  

 1. การเดินทางโดยแท็กซี่ ในแฟรงค์เฟิร์ตค่าบริการแท็กซี่สูงมาก และยังมีชื่อเรื่องขับเร็วด้วย หากยังไม่คุ้นกับการขึ้นรถสาธารณะอื่น นักท่องเที่ยวจะใช้บริการแค่จากสนามบินไปสู่ที่พักเท่านั้น
 2. การเดินทางด้วยรถประจำทาง (Bus)
 3. การเดินทางด้วยรถราง (Tram)
 4. การเดินทางด้วยรถไฟ

4.1 รถไฟใต้ดิน (Underground) U-Bahn  

สัญลักษณ์ที่ใช้เรียกคือ U มี 9 เส้นทาง ดังนี้

 1. U1 Ginnheim-Sudbahnhof
 2. U2 Gonzenheim-Sudbahnhof
 3. U3 Hohemark-Sudbahnhof
 4. U4 Bockenheimer Warte- Seckbacher Landstrabe
 5. U5 Hauptbahnhof -Preungesheim
 6. U6 Ostbahnhof-Heerstrabe
 7. U7 Hausen-Enkheim
 8. U8 Sudbahnhof- Riedberg
 9. U9 Nieder-Eschbach –  Ginnheim

4.2 รถไฟชานเมือง (Suburban trains) S-Bahn 

เป็นรถไฟวิ่งจากปริมณฑลเข้าเมือง ซึ่งจะมีทั้งระยะวิ่งบนดิน และลงใต้ดิน สัญลักษณ์ที่ใช้เรียกคือ  S มี 9 เส้นทาง ดังนี้

 1. S1 Wiesbaren – Rodermarl
 2. S2 Niedernhause-Dietzenbach
 3. S3 Darmstadt – Bad Soden am taunus
 4. S4 Langen (Taunus)- Krongerg (Taunus)
 5. S5 Friedrichsdorf – Friedrichsdorf
 6. S6 Sudbahnhof- Friedberg
 7. S7 Hauptbahnhof- Riedstadt-Goddelau
 8. S8 OF-kaiserlei – Hanauhbf
 9. S9 F-Muhiberg – Hanauhbf

การซื้อตั๋ว

ตั๋วรถไฟในแฟรงค์เฟิร์ต เหมือนกับตั๋วในเมืองอื่นของประเทศเยอรมัน ตั๋วที่ซื้อสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ทุกประเภท

 1. ตั๋วสำหรับนั่งเที่ยวเดียวทั่วไป
 2. ตั๋วสำหรับ 1 วัน ราคา 7 ยูโร
 3. ตั๋วรายสัปดาห์
 4. และมีตั๋วเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่จำหน่ายสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ สามารถใช้กับการเดินทาง และการเข้าชมสถานที่ มีพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น เรียกว่า Frankfurt Card ราคา 9.90 ยูโร
 5. ตั๋ว Museumsufer การ์ดนี้ราคาเพียง 12 ยูโร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวสายพิพิธภัณฑ์ เพราะเข้าพิพิธภัณฑ์ได้ทั้ง 34 แห่งในแฟรงค์เฟิร์ต