แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

อุทยานแห่งชาติจินเหมิน (Kinmen National Park)

ที่เที่ยวแนะนำ
ที่เที่ยวแนะนำ

อุทยานแห่งชาติจินเหมิน (Kinmen National Park, 金門國家公園) ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความพิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อเหตุผลทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึง วัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์และความสำพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันด้วย

Kinmen National Park เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของไต้หวัน ครอบคลุมพื้นที่กว้าง 35.29 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 5 ส่วนคือ ภูเขา Taiwu, Kuningtou, Gugang, เขาหม่าซาน (Mashan Hill) และพื้นที่ของเกาะลี่ยู่ (Lieyu Township, 烈嶼鄉)

เขตพื้นที่ของอุทยานจินเหมินกระจายตัวไปทั่วทั้ง 2 เกาะรวมทั้งจุดมุ่งหมายของการก่อตั้งเพื่อรักษาสถานที่ทางทรัพยากรธรรมชาติ, วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีพื้นที่ทางธรรมชาติที่สวยงามทั้งทะเล, ทะเลสาบ, ภูเขา, ถ้ำและสัตว์ต่างๆ และที่อุทยานแห่งชาติจินเหมินก็ถือเป็นพื้นที่ดูนกที่มีชื่อเสียงและสำคัญของไต้หวันอีกด้วย

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมหลักๆ ของอุทยานแห่งชาติจินเหมินจะได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบอาคารบ้านเรือนจากทางตอนใต้ของเมืองฝูเจี้ยน และประเพณีท้องถิ่นส่วนใหญ่จะมาจากประเพณีเก่าแก่และวิถีการปฏิบัติของแถบฝูเจี้ยน ประเทศจีน

ทำความรู้จักกับจินเหมิน

พื้นที่อุทยานแห่งชาติจินเหมินจะอยู่ภายใต้การดูแลของมณฑลจินเหมิน (Kinmen County) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 50,000 คน มีลักษณะเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเซียะเหมิน (Xiamen City) ในมณฑลฝูเจี้ยน (Fujian County) ของประเทศจีนไปเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น และเนื่องจากระยะทางที่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่จึงทำให้จินเหมินจึงเปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านระหว่างไต้หวันและประเทศจีนที่ต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่จะข้ามไปมา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ได้รับการผสมผสานจากทั้งจีนและไต้หวันแต่ก็สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวและสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมาได้อย่างโดดเด่น

ประวัติความเป็นมา

อุทยานแห่งชาติจินเหมินถูกการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปี 1995 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น อนุสาวรีย์ในสนามรบที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของประเทศในอดีต และเกาะจินเหมินก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของสงครามต่างๆ มากมายอาทิ สงครามโจรสลัดญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่ 16 ที่เข้ามาคุกคามจินเหมิน ทางรัฐบาลจึงเตรียมพร้อมสำหรับการรบเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความพร้อมทั้งป้อมปราการและสรรพาวุธ และอีกครั้งในปี 1949 ที่จินเหมินได้กลายเป็นสนามรบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์และพรรคก๊กมินตั๋งอีกครั้ง โดยเรื่องราวทั้งหมดนี้จะถูกเล่าออกมาผ่านพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามกู่หนิงโถว (Guningtou War Museum) และพิพิธภัณฑ์สงครามปืนใหญ่ 23 สิงหาคม (August 23rd Artillery Battle Museum)

ที่มาของอุทยานแห่งชาติจินเหมินสืบเนื่องจากการวิจัยเกี่ยวกับโบราณคดีของฟู่กั๋วต้วน (Fuguodun, 復國墩) ที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของถิ่นที่อยู่อาศัยแรกในจินเหมินย้อนหลังไปกว่า 5,800 ถึง 8,000 ปีที่ผ่านมาค้นพบวิถีชีวิตที่สำคัญเกี่ยวกับการล่าสัตว์และตกปลา รวมถึงวัฒนธรรมที่มีการเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน, วัฒนธรรมของไต้หวัน จึงสามารถบอกได้ว่าวัฒนธรรมทั้งสองถือเป็นแม่แบบของกลุ่มชาติพันธุ์ของเกาะใต้แห่งนี้

แผนที่อุทยานแห่งชาติจินเหมิน (พื้นที่สีเขียวอ่อน)

แผนที่อุทยานแห่งชาติจินเหมิน (พื้นที่สีเขียวอ่อน)

สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติจินเหมิน

1. อนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์สงคราม เริ่มตั้งแต่ปี 1949 ที่เกาะจินเหมินต้องทำหน้าที่ในการป้องกันชายฝั่งของไต้หวันเป็นครั้งแรก จากการสู้รบหลายครั้งในอดีตจึงได้ทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ไว้บนเกาะต่างๆ เช่นเดียวกับอนุสาวรีย์ทางสงครามจำนวนหลายแห่งที่ยังหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน

อนุสาวรีย์สงครามและภูมิหลังทางวัฒนธรรม (Battlefield Monuments and Cultural Background) ย้อนเวลากลับไปยังสมัยราชวงศ์หยวน (Yuan Dynasty) ปี 371 เกิดการจลาจลในที่ราบลุ่มภาคกลางของจีนแผ่นดินใหญ่ เพื่อหนีการกบฏหลายครอบครัวได้มีการอพยพมายังเกาะจินเหมิน จึงกล่าวได้ว่าการอพยพของชาวฮั่นมีประวัติความเป็นมายาวนานมากกว่า 1600 ปีเลยก็ว่าได้

ต่อมาในสมัยราชวงศ์ซ่ง (Sung Dynasty) (ปี 1068 – 1085) เกาะจินเหมินถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในอาณาเขตของจีนและได้เป็นที่ลี้ภัยทางการเมืองของจักรพรรดิซ่ง และถือเป็นช่วงที่จินเหมินได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมากจาก Chu Hsi นักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น โดยได้มีการสร้างโรงเรียนและห้องสมุดเพื่อศึกษาตำราขงจื๊อ และในช่วงราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) ปี 1287 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นเมืองหน้าด่านทางสงครามอย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นสถานที่ลี้ภัยและอพยพแก่นักรบและบุคคลทางการเมืองที่สำคัญอีกมากมายในช่วงสงครามราชวงศ์หมิงอีกด้วย

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สงครามในอดีตที่ยังพอหลงเหลือให้ได้ศึกษาและเรียนรู้ ได้แก่

 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามปืนใหญ่ 23 สิงหาคม (August 23 Artillery Battle Museum) ตั้งอยู่ทางด้านขวาของบันยันพาร์ค (Banyan Park) ภายในมีการแสดงอาวุธและสิ่งประดิษฐ์จากการโจมตีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม, การแสดงประวัติความเป็นมาผ่านภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญของกองกำลังชาติในการต่อต้านกองกำลังคอมมิวนิสต์, ห้องโถงเก็บรวบรวมเครื่องบินรบ, รถถังและอาวุธที่ใช้ในการสงคราม

          การเดินทาง: โดยรถบัสจากป้ายหน้าสนามบิน Kinmen Airport Bus Stop ไปยังป้าย Shanwai Bus Stop หมายเลข 3 ค่าโดยสารประมาณ 24 เหรียญไต้หวัน (NT$) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที จากนั้นเดินเท้าอีกประมาณ 24 นาที ระยะทางประมาณ 2.1 กิโลเมตร

          GPS: 24.443123, 118.432403

 

 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามกู่หนิงโถว (Guningtou War Museum) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะจินเหมิน ด้านนอกพิพิธภัณฑ์มีรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ทหาร 3 คน ในท่าเตรีนมพร้อมสำหรับการสู้รบ ทั้งสองด้านเป็นรถถังที่ใช้ในสนามรบ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการรวมถึงอุปกรณ์ทางทหารและอาวุธ, เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้, รูปถ่ายและภาพวาด เป็นต้น เพื่อระลึกถึงทหารทุกนายที่สละชีวิตเพื่อปกป้องจินเหมิน

          รอบการแสดงนิทรรศการ Battle of Guningtou: เวลา 08.40 น., 09.30 น., 10.30 น., 11.30 น., 13.30 น., 14.30 น., 15.30 น. และ 16.30 น.

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) โดยรถบัสจากป้าย Jincheng Bus Stop เส้นทาง Guning หมายเลข 9, 10 หรือ 11 ลงที่หน้าพิพิธภัณฑ์ ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือใช้บริการแท็กซี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที ค่าโดยสารประมาณ 340 – 410 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.482937, 118.320958

 • สถานีออกอากาศและสังเกตการณ์หม่าซาน (Mashan Broadcasting and Observation Station) เนื่องจากบริเวณหม่าซานคือจุดที่จินเหมินใกล้กับพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่มากที่สุด ซึ่งมีระยะทางเพียง 2,100 เมตร และเมื่อน้ำลดระยะห่างจะเหลือเพียง 1,800 เมตร เท่านั้น พื้นที่หม่าซานจึงถือเป็นจุดที่เหมาะสมที่สุดในการตั้งหอสังเกตการณ์ โดยตัวสถานีจะมีลักษณะแคบและยาว มีการติดตั้งกล้องส่องทางไกลพลังงานสูง 3 คู่ ทำให้สามารถมองเห็นชีวิตประจำวันของหมู่บ้านชาวประมงฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน
สถานีออกอากาศและสังเกตการณ์หม่าซาน

สถานีออกอากาศและสังเกตการณ์หม่าซาน

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) โดยรถบัสจากป้ายหน้าสนามบิน Kinmen Airport Bus Stop ไปยังป้าย Shamei Bus Stop เส้นทาง Qingyu หมายเลข 32 ลงที่หน้าสถานีค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือใช้บริการแท็กซี่ในราคาประมาณ 400 – 480 เหรียญไต้หวัน (NT$) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 นาที

          GPS: 24.527708, 118.408815

 • อุโมงค์ไจ๋ซาน (Zhaishan Tunnel) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบ Gugang ในพื้นที่ที่ชายฝั่งทางใต้ที่พังทลายลง ต่อมาในปี 1961 ได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่อรกครั้งจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 1966 มีระยะทางยาว 101 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตรและสูงประมาณ 3.5 เมตร ภายในแบ่งเป็น 7 ห้องสำหรับทำหน้าที่เป็นค่ายทหาร มีเส้นทางน้ำยาว 357 เมตร กว้างประมาณ 11.5 เมตรและความสูงประมาณ 8 เมตร และถูกนำมาใช้เพื่อปิดบังเรือเดินสมุทรขนาดเล็กของกองทัพ
อุโมงค์ไจ๋ซาน

อุโมงค์ไจ๋ซาน

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) โดยรถบัสเส้นทางสาย A ไปยัง Juguang Tower (莒光樓) จะผ่านอุโมงค์ไจ๋ซานพอดี ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือใช้บริการแท็กซี่ในราคาประมาณ 320 – 390 เหรียญไต้หวัน (NT$) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9 นาที

          GPS: 24.388511, 118.318213

 • อุโมงค์ซื่อเหว่ย (Schweiz Tunnel, 四維) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตลี่ยู่ เกาะเล็กๆ ที่แยกตัวออกไปจากเกาะจินเหมิน เป็นอุโมงค์ที่สร้างขึ้นในรูปของคู่ T มีระยะทางยาวกว่าอุโมงค์ไจ๋ซานเกือบสองเท่า ประมาณ 790 เมตร ในช่วงสงครามถูกนำมาใช้เพื่อเคลื่อนย้ายทหารและขนส่งเสบียง
อุโมงค์ซื่อเหว่ย

อุโมงค์ซื่อเหว่ย

          การเดินทาง: โดยรถบัสจากป้าย Lieyu Bus Stop เส้นทาง South line ลงที่ป้ายอุโมงค์ซื่อเหว่ย ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.423601, 118.262727

 • พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามหูจิงโถว (Hujingtou Battle Museum) ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งด้านตะวันออกของเขตลี่ยู่ มีการจัดแสดงเกี่ยวกับการทิ้งระเบิดในเกาะลี่ยู่เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม รวมทั้งการจัดแสดงภาพถ่ายมาตรการการป้องกันและแสดงภาพวาดสีน้ำมันของฉากการต่อสู้ในสนามรบ, ข้อมูลเกี่ยวกับการต่อสู้และอาวุธที่ใช้ ณ ช่วงเวลานั้น นอกจากนี้ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ยังมีสถานที่พักผ่อนและจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นชายฝั่งทะเลของจีนแผ่นดินใหญ่ได้อีกด้วย
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามหูจิงโถว

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามหูจิงโถว

          การเดินทาง: โดยรถบัสจากป้าย Lieyu Bus Stop เส้นทาง North line ลงที่พิพิธภัณฑ์ ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.446579, 118.231099

 

2. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) จากบันทึกทางประวัติศาสตร์ประชากรส่วนใหญ่ของมณฑลจินเหมินมีการอพยพมาจากที่ราบลุ่มภาคกลางของจีนเมื่อกว่า 1,600 ปีที่ผ่านมา เพื่อหนีจากภาวะสงครามและภัยพิบัติและได้เข้ามาพัฒนาที่ดินเพื่อการเพาะปลูกดำรงชีวิต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน รูปแบบสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและประเพณีท้องถิ่นเป็นรูปแบบตามประเพณีเก่า แม้ว่าความเจริญของไต้หวันจะรุดหน้าไปมากแล้ว ทว่าจากการเข้ามาดูแลของทางทหารอย่างยาวนานกว่า 40 ปีกลับมีส่วนช่วยในการคงไว้ซึ่งมรดกทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์และกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว 39 แห่ง โดยมีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ ได้แก่

 • บ้านโบราณกู่หลงโถวเสิ่นเหว่ย (Gulongtou Zhenwei Residence, 古龍頭振威第) บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี เมื่อครั้งอดีตเคยเป็นบ้านของ Li Guangxian อดีตผู้บัญชาการทหารเรือจังหวัดกวางตุ้งในสมัยราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty) หลังจากเสียชีวิตฮ่องเต้ในสมัยนั้นได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติในชื่อ “เสิ่นเหว่ย” มีความหมายว่า “บุคคลผู้มีเกียรติ” ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์แห่งเล็กๆ ตัวบ้านรายรอบไปด้วย 3 โขดหินเพื่อใช้ป้องกันวิญญาณชั่วร้ายและความโชคร้ายตามความเชื่อของชาวบ้าน
บ้านโบราณกู่หลงโถวเสิ่นเหว่ย

บ้านโบราณกู่หลงโถวเสิ่นเหว่ย

          การเดินทาง: โดยรถแท็กซี่ ค่าโดยสารประมาณ 320 – 390 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

          GPS: 24.478383, 118.311989

 • เจดีย์กู่หนิงโถวฉู่เหว่ย (Guningtou Shuiwei Pagoda, 古龍頭水尾寶塔) ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบ Shuangli (Lake Shuangli) ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงเมื่อกว่า 300 ปีที่แล้ว มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและก้อนหินเรียงซ้อนกันขึ้นไปด้านบนด้านบนสุดของเจดีย์เป็นน้ำเต้า และด้านล่างมีการสลักตัวอักษรจีนไว้ของแต่ละด้าน มีความหมายถึง “พระพุทธเจ้า”, “เส้นทาง”, “สาวก” และ “สมบัติ” ตั้งหันหน้าไปทางกู่หนิงโถวเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายตามความเชื่อในอดีต คำสุดท้าย “ขุมทรัพย์” หันหน้าไปทางผืนแผ่นดินเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง

          การเดินทางจากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) เจดีย์กู่หนิงโถวฉู่เหว่ยจะอยู่ห่างออกไปเพียง 9.9 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 320 – 390 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

          GPS: 24.476513, 118.312019

 • เจดีย์เหวินไถ (Wentai Pagoda, 文台寶塔) เจดีย์ขนาดเล็ก 6 เหลี่ยม 5 ชั้น ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขา Nanpan สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงปี 1387 มีอายุกว่า 600 ปี มีโครงสร้างเป็นหินแกรนิตแข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายทางลบสำหรับการเดินเรือในทะเลของกบฏและเพื่อการเจรจาต่อรองกับน่านน้ำใกล้จินเหมิน แม้ว่าจะมีขนาดเล็กเจดีย์เหวินไถก็สามารถแสดงสไตล์ที่เรียบง่ายและสง่างามได้อย่างน่าประทับใจ ตรงจุดสูงสุดมีการแกะสลักและการประดิษฐ์ตัวอักษรจีนเขียนโดยเฉินฮุ่ย (Chen Hui) นักวิชาการราชวงศ์หมิง และศิลปินร่วมสมัยฉางต้าเฉียน (Chang Ta-chien)
เจดีย์เหวินไถ

เจดีย์เหวินไถ

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) เจดีย์เหวินไถจะอยู่ห่างออกไปเพียง 10.3 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 330 – 400 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที

          GPS: 24.416593, 118.316667

 • หมู่บ้านโรงเรียนสกุลหวง (Huang Family Youtang Villa) คำว่า Youtang หมายถึงโรงเรียนเนื่องจากในอดีตเคยใช้เป็นโรงเรียนเอกชนมาก่อน หมู่บ้านตั้งอยู่ใน Shuitou มีอายุประมาณ 200 ปีสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงโดยเศรษฐีนาม Huang Jun ด้านหน้าของหมู่บ้านเชื่อมโดยสะพานโค้งและสระ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ด้านหนึ่งเป็นรูปดวงอาทิตย์และอีกด้านเป็นรูปดวงจันทร์ สระน้ำและศาลาในสวนมีความโดดเด่นและถือเป็นสวนหย่อมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากในจินเหมิน หมู่บ้าน Youtang สกุลหวงได้รับการบูรณะขึ้นมาอีกครั้งและได้รับการจดทะเบียนให้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญโดยรัฐบาลไต้หวัน
หมู่บ้านโรงเรียนสกุลหวง

หมู่บ้านโรงเรียนสกุลหวง

 • สุสาน Qiu Lianggong (Tomb of Qiu Lianggong) สุสานขนาดใหญ่สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์ชิง (ปี 1819) Qiu Lianggong เกิดเมื่อปี 1768 ในเขต Houpu ของเมืองจินเหมิน ผู้มีความสำคัญทางการทหารในการระงับการโจมตีของโจรสลัด และต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือจังหวัด Chekiang สุสาน Qiu Lianggong เป็นสถานที่ฝังศพของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ ประดับไปด้วยรูปปั้นหินรูปสัตว์ต่างๆ ,ประติมากรรม,ภาพวาดและจารึกบนแผ่นโลหะ สามารถนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้เนื่องจากความร่มรื่นจากต้นไม้ให้ร่มเงาโดยรอบ อีกทั้งยังได้มีการตั้งให้เป็นสถานที่แลนด์มาร์กทางประวัติศาสตร์ของมณฑลอีกด้วย

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) สุสาน Qiu Lianggong จะอยู่ห่างออกไปเพียง 4.2 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 200 – 240 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง
          GPS: 24.449889, 118.38593

2. หมู่บ้านโบราณสไตล์ดั้งเดิม (Traditional Residency) เนื่องจากจินเหมินถือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน สิ่งที่เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีคือสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งเกาะและถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด

หมู่บ้านโบราณสไตล์ดั้งเดิม

หมู่บ้านโบราณสไตล์ดั้งเดิม

 • หมู่บ้านหนานซันและไบซัน (Nanshan and Beishan Villages, 北山和南山) ตัวหมู่บ้านหันหน้าไปทางฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบชองหลี่ (Shuangli Lake, 雙鯉湖) มีการเชื่อมโยงกับชุมชนหลินสั่ว (Lincuo ,林厝) เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงของเขตกู่หนิงโถว อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งหลักของยุทธศาสตร์กู่หนิงโถว (Guningtou Battlement) อีกด้วย เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญต่อการรบทำให้ในปัจจุบันบ้านเรือนได้กลายเป็นซากปรักหักพังเพื่อเป็นร่องรอยสำคัญสมัยสงครามที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งทางทหารได้เป็นอย่างดี
หมู่บ้านหนานซันและไบซัน

หมู่บ้านหนานซันและไบซัน

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) หมู่บ้านหนานซันและไบซันจะอยู่ห่างออกไปเพียง 10.3 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 330 – 400 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง หรือโดยรถบัสจากป้าย Shamei Bus Stop เส้นทาง Shanhou หมายเลข 31 ลงที่ป้าย Bishan ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.406788, 118.330374

 • หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านชานโฮว (Shanhou Folk Cultural Village, 山后民俗文化村) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชานโฮว สร้างขึ้นในปี Ching Kuang Hsu ที่ 26 (ปี 1900) ด้วยเนื้อที่ประมาณ 1,230 ผิง (1 ผิง = 3 เมตร) ภายในประกอบด้วยอาคารและบ้าน 8 หลัง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบฝูเจี้ยนดั้งเดิม สร้างโดยชาวจีน-ญี่ปุ่น หวังกู่เฉิง (Wang Kuo Chen) และหวังฉิงเสียง (Wang Ching Hsiang) ให้กับญาติๆ วัสดุก่อสร้างทั้งหมดถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากจังหวัด Changzhou, จังหวัด Chuanzhou และจังหวัด Jiangxi ใช้เวลาในการก่อสร้างราว 20 ปี
หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านชานโฮว

หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านชานโฮว

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้นบ้านชานโฮวจะอยู่ห่างออกไปเพียง 12.8 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 390 – 470 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง หรือโดยรถบัสจากป้าย Shamei Bus Stop เส้นทาง Shanhou หมายเลข 25 หรือ 31 ลงที่ป้าย Shanhou ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$) จากนั้นเดินเท้าหรือต่อรถแท็กซี่

          GPS: 24.504207, 118.440261

 • ชุมชนฉงหลิง (Qionglin Community, 瓊林聚落) เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในสมัยก่อน จุดเด่นคือพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัว รวมทั้งยังมีลักษณะของตัวบ้านที่เก่าแก่และวัดวาอารามมากมาย ตัวบ้านสร้างขึ้นมาจากอิฐสีแดงและมีรูปทรงแปลกตาหลังคารูปกลีบบัว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Minnan ดั้งเดิม ถึงแม้ว่าจินเหมินจะต้องเผชิญกับช่วงสงครามอยู่หลายครั้งทว่าหมู่บ้านกลับโชคดีรอดพ้นจากการถูกทำลายและสามารถอยู่ในสภาพเดิมได้จนถึงทุกวันนี้
ชุมชนฉงหลิง

ชุมชนฉงหลิง

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) ชุมชนฉงหลิงจะอยู่ห่างออกไปเพียง 3.5 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 180 – 220 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง หรือจะเดินเท้าไปก็สามารถทำได้เช่นกัน หรือโดยรถบัสจากป้าย Jincheng Bus Stop หรือป้าย Shanwai Bus Stop เส้นทาง Shanwai หมายเลข 2 ลงที่ป้าย Qionglin ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.455141, 118.372916

 • หมู่บ้านฉุ่ยโถว (Shuitou, 头镇) ชุมชนเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวน (Yuan Dynasty) ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจินเหมิน สถาปัตยกรรมของหมู่บ้านฉุ่ยโถวค่อนข้างมีความหลากหลาย จากคฤหาสน์หลังใหญ่สไตล์ฝูเจี้ยนดั้งเดิมไปจนถึงอาคารรูปแบบตะวันตกผสมผสานกันไป

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) โดยสารรถบัสจากป้าย Jincheng Bus Stop เส้นทาง Shuitou หมายเลข 6A หรือ 7 ลงที่ป้าย Shuitou ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.409442, 118.299779

 • หมู่บ้านฉู่ชาน (Zhushan Village, 珠山) ลักษณะของหมู่บ้านจะเป็นตัวบ้านที่ตั้งรายล้อมสระขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน มีสถาปัตยกรรมแบบ Minnan ดั้งเดิม มีภูเขาโอบล้อมหันหน้าไปทางน้ำ แต่เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านกันมาช้านานจนกระทั่งสภาพบ้านเริ่มเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา ตัวหมู่บ้านถือเป็นตัวแทนของทฤษฎีทางธรณีวิทยาแบบดั้งเดิมที่สร้างมานานแล้ว

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) หมู่บ้านฉู่ชานจะอยู่ห่างออกไปเพียง 8.4 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 290 – 350 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที หรือโดยรถบัสจากป้าย Jincheng Bus Stop เส้นทาง Shanwai หมายเลข 3 ลงที่ป้าย Zhushan หรือรถบัสหมายเลข 8 เส้นทาง Houhu ลงที่ป้าย Zhushan ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.409442, 118.299779

 • หมู่บ้านโอวสั่ว (Oucuo Villa, 歐厝) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจินเหมิน มีสถาปัตยกรรมแบบ Minnan ดั้งเดิม เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของเกาะ ประตูบ้านและอาคารแต่ละหลังจะมีการเชื่อมต่อไปยังเส้นทางสู่ป้อมปราการเพื่อการป้องกันความปลอดภัยในช่วงสงคราม
หมู่บ้านโอวสั่ว

หมู่บ้านโอวสั่ว

          การเดินทาง: จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) หมู่บ้านโบราณโอวสั่วจะอยู่ห่างออกไปเพียง 6.7 กิโลเมตรเท่านั้น ดังนั้นคุณสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้เลย ค่าโดยสารประมาณ 250 – 310 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที

          GPS: 24.4066595, 118.3310602

3. เทพเจ้าสิงโตแห่งลม (Wind Lion God) รูปปั้นหินรูปสิงโตประดับผ้าคลุมสีต่างๆ มากมายที่กระจายอยู่ทั่วเกาะจินเหมินทั้งแบบรูปปั้นเดี่ยวๆ หรือแฝงอยู่ในสถาปัตยกรรมอื่นๆ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีไว้เพื่อควบคุมลมและปัดเป่าวิญญาณชั่วร้าย ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพผู้พิทักษ์ของเกาะ

การเดินทาง: สามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากภายในเกาะจินเหมินได้เลย เนื่องจากแต่ละจุดค่อนข้างมีระยะทางสั้นๆ

4. จุดดูนก เนื่องจากเกาะจินเหมินถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของโลกเนื่องด้วยในแต่ละปีจะมีนกนานาพันธุ์ที่ใช้จินเหมินเป็นเส้นทางในการอพยพและแวะพักชั่วคราวนับล้านตัว ดังนั้นจำทำให้แต่ละปีมีนักดูนกทั้งในและต่างประเทศแวะเวียนกันมาเพื่อส่องนกกันเป็นจำนวนมาก โดยมีจุดชมนกที่น่าสนใจ ได้แก่

 • เส้นทางใกล้ชายฝั่งทะเลจาก Gugang ไปยัง Shuitou คือพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจินเหมิน เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์สำหรับสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ควบคุมโดยทหาร ดังนั้นจึงมีป่าเบญจพรรณและพื้นที่ป่าไม้พุ่มขนาดใหญ่เติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามแนวชายฝั่งเป็นหน้าผาและมีนกมาทำรังอยู่เป็นจำนวนมาก นกที่น่าสนใจคือ นกจาบคาหัวเขียว (Blue-tailed bee eater) ที่จะอพยพมาในช่วงฤดูร้อนราว 2,000-3,000 ตัว รวมทั้งนกขมิ้นและนกกาเหว่าที่จะแวะเวียนมาไม่ขาดสาย
 • อ่างเก็บน้ำ Jinsha (Jinsha Reservoir) อยู่ทางตอนเหนือของเกาะ รวมทั้งเป็นพื้นที่ของทะเลสาบ Rong (Rong Lake) ,อ่างเก็บน้ำ Jinsha, เขื่อน Tiandun (Tiandun Embankment) ฟาร์มปลา, บ่อเกลือ Siyuan (Siyuan Saltwork) และอื่นๆ ในช่วงฤดูหนาวจะมีนกปากซ่อม, เป็ดและห่านอพยพมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นจุดชมนกที่น่าสนใจแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

          การเดินทาง: โดยรถแท็กซี่จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) มีระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 นาที ค่าโดยสารประมาณ 290 – 350 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง

 • ทะเลสาบ Lingshui (Lingshui Lake) มีที่ตั้งอยู่ในเกาะลี่ยู่ตามพื้นที่แนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ เนื่องจากเป็นทะเลสาบที่อุดมไปด้วยกกและพืชน้ำต่างๆ รวมทั้งพื้นที่ค่อนข้างใหญ่จึงทำให้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับเป็ด, ห่านและนกชนิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ทะเลสาบ Lingshui

ทะเลสาบ Lingshui

          การเดินทาง: โดยรถบัสจากป้าย Lieyu Bus Stop เส้นทาง South line ลงที่ทะเลสาบ Lingshui ค่าโดยสารประมาณ 12 เหรียญไต้หวัน (NT$)

          GPS: 24.4265563, 118.2163932

 • ทะเลสาบซือ (Lake Ci, 滋湖) ตั้งอยาใกล้กับพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงครามกู่หนิงโถว แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงปลา 120 เฮกตาร์สำหรับชาวบ้านในท้องถิ่นและมีคูน้ำยาวซึ่งในอดีตใช้เป็นสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันศัตรู ทั้งยังเป็นจุดดูนกที่สำคัญที่สุดของจินเหมินอีกด้วย อาทิ ฝูงนกกาน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่ค่อยจะได้พบเห็นกันในไต้หวันบ่อยๆ และนกชนิดอื่นๆ อีกกว่า 200 สายพันธุ์ก็สามารถพบเห็นได้จากที่นี่
ทะเลสาบซือ

ทะเลสาบซือ

 

          การเดินทาง: โดยรถแท็กซี่จากสนามบินจินเหมิน (Kinmen Airport) มีระยะทางประมาณ 11.1 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ค่าโดยสารประมาณ 350 – 420 เหรียญไต้หวัน (NT$) หรือตามแต่ตกลง

 • ปากแม่น้ำอู๋ชุ่ย (Wushui River Outlet) ประกอบด้วยทะเลสาบจื่อกวง (Juguang, 莒光湖), สถาบันวิจัยน้ำของฟาร์มปลาและปากแม่น้ำอู๋ชุ่ย ซึ่งบริเวณริมแม่น้ำเป็นพื้นที่ป่าโกงกางและเขตพื้นที่น้ำท่วม อีกทั้งยังเป็นเขตพื้นที่หลบลมหนาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับนกปากซ่อม โดยในช่วงฤดูหนาวของทุกปีจะมีนกชนิดต่างๆ แวะเวียนเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ได้แก่ นกนางนวล, นกอีกา, นกกางเขน, นกสาลิกาและนกกระเต็น เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปูหายาก อาทิ ปูเกือกม้า, ปลาตีนและปูอื่นๆ อีกมากมาย ช่วงเวลาดูนกที่ดีที่สุดคือ 1 ชั่วโมงก่อนที่น้ำลง
ปากแม่น้ำอู๋ชุ่ย

ปากแม่น้ำอู๋ชุ่ย

5. เกสท์เฮาส์สไตล์ดั้งเดิม (Traditional Guest Houses) อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมืองจินเหมินได้อย่างใกล้ชิดคือการเข้าพักยังเกสท์เฮาส์ที่ใช้สถานที่ทางประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามจริงๆ มาเปิดให้บริการเป็นห้องพักแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งบ้านพักสไตล์ฝูเจี้ยนทางใต้ทั้งหมด 7 แห่งที่เปิดให้บริการได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักสไตล์โบราณแล้ว อาคารอื่นๆ ก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและเปิดให้บริการเป็นร้านค้า, ร้านอาหารและร้านชาแก่นักท่องเที่ยวด้วย ซึ่งนอกจากการสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตัวคุณเองแล้วยังสามารถช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่คนในท้องถิ่นไปในตัวได้เช่นกัน

เกสท์เฮาส์สไตล์ดั้งเดิม

เกสท์เฮาส์สไตล์ดั้งเดิม

ที่อยู่: No. 460, Sec. 2, Boyu Road, Jinning Shiang, Kinmen, Taiwan 892, R.O.C.


เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: 08.00 – 17.30 น. พื้นที่จัดนิทรรศการ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันปิดทำการ: วันตรุษจีนของทุกปีและวันหยุดที่ทางรัฐบาลไต้หวันมีการประกาศในโอกาสพิเศษอื่นๆ

วิธีการเดินทาง

การเดินทางไปยังมณฑลจินเหมินสามารถใช้บริการสายการบินภายในประเทศเส้นทางจากเมืองไทเป (Taipei City) และเมืองเกาสง (Kaohsiung City) ได้ตามแต่สะดวก จากนั้นใช้บริการรถโดยสารท้องถิ่นหรือแท็กซี่ประจำเมืองในการเดินทางระหว่างจุดท่องเที่ยวต่างๆ

แผนที่อุทยานแห่งชาติจินเหมิน (Kinmen National Park) และสถานที่อื่นๆใน จินเหมิน(Kinmen)

GPS: 24.4330905, 118.3483892 เบอร์โทรศัพท์: + 886-82-313100
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
eng.taiwan.net.tw
biogis.kmnp.gov.tw
marc @ merlins.org
Seasurfer (阿仁 拍攝) @ wikipedia.org
global.taiwanviptravel.com
maomi @ blog.xuite.net
everrichgoldenlake.com
keepon.com.tw
taiwan.net.tw
kmnp.gov.tw
visionsoftravel.org
hiveminer.com
murphyuniverse.com
endigital-kinmen.kmnp.gov.tw
mytaiwantour.com
scrapie-oph @ blogspot.com
appletravel.cn
金門國家公園 @ flickr.com
H. C. Yang @Taiwan @ flickr.com

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก