/ เที่ยว / เกาะ

วิหารมงแซ็งมีแชล (Mont Saint Michel)

มงแซ็งมีแชล (Mont Saint Michel)เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของประเทศฝรั่งเศส อยู่ห่างจากกรุงปารีสประมาณ…