แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

ไขข้อข้องใจ ทำประกันชีวิตประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้ยังไง

บทความนี้เป็น Advertorial Content เนื้อหา ข้อมูล และรูปภาพทั้งหมดมาจากผู้สนับสนุน เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องเสียภาษีแล้วล่ะก็ สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการคำนวณภาษีให้ดี เพราะรายละเอียดของการลดหย่อนภาษีในแต่ละปีนั้นก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะ เพราะฉะนั้นแล้ว เราก็จะเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีให้ดีกันอีกด้วย โดยเฉพาะการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ที่จะช่วยในการลดหย่อนภาษีให้กับเราได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังได้รับการคุ้มครองในส่วนของสุขภาพและคุ้มครองการเกิดเหตุต่างๆ อีกด้วย

สำหรับการทำประกันสุขภาพนั้นก็จะมีเงื่อนไขสำคัญที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การชดเชยกรณีทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองในโรคร้ายแรง เป็นต้น แล้วก็ต้องบอกว่าประกันสุขภาพที่สามารถนำไปลดหย่อนได้มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ก็คือประกันสุขภาพสำหรับตัวเองและประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่ ซึ่งประกันสุขภาพสำหรับตัวเองนั้นจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท แต่ถ้าทำประกันสุขภาพพ่วงกับประกันชีวิตหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิตจะสามารถนำไปลดหย่อนได้ถึง 100,000 บาท (เมื่อนำมารวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท) ส่วนประกันสุขภาพสำหรับพ่อแม่นั้น จะสามารถนำมาลดหย่อนได้ในกรณีที่รายได้ของพ่อแม่คนละไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่มาลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อดี

ในส่วนของประกันชีวิตนั้นจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ทั้งประกันชีวิตทั่วไปที่สามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท ต้องมีระยะเวลาในการคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และหากมีเงินคืนระหว่างสัญญาจะต้องมีเงินคืนสะสมไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันสะสม นอกจากนี้แล้วหากเป็นประกันชีวิตแบบเบี้ยบำนาญ สามารถนำมาหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทและต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่จะต้องเสียภาษีอีกด้วย

นอกจากนี้แล้ว ในการทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตนั้น เราควรที่จะต้องอ่านข้อมูลของสัญญาประกันภัยให้ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ประกันภัยที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ตามต้องการ แล้วก็ต้องบอกว่าควรที่จะเลือกประกันภัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างดี ทั้งการให้บริการในด้านการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือค่ารักษาพยาบาลก็ตาม และที่สำคัญเลยก็คือ การทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพนั้นถือเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตาม ทั้งนี้การเลือกบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือนั้นจึงเป็นตัวเลือกที่ดีตัวเลือกหนึ่ง เพื่อให้เราหมดกังวลได้เลยว่าเราจะได้รับการดูแลอย่างดีมากที่สุด


บทความนี้เป็น Advertorial Content เนื้อหา ข้อมูล และรูปภาพทั้งหมดมาจากผู้สนับสนุน เว็บไซต์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใดๆ