แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดโลกยสุธาราม


อัพเดตล่าสุดเมื่อ 21 กรกฎาคม 2567

 

วัดโลกยสุธาราม: วัดที่ไม่มีใครทราบประวัติแน่ชัดแต่ได้รับการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น บนพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา ที่ประดิษฐานพระนอนปางพักผ่อนพระอิริยาบถที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเมือง ร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปีห่มผ้าพระนอนในเทศกาลสงกรานต์ และปิดทองพระนอนองค์จำลอง พร้อมชมพระปรางค์โบราณทรงฝักข้าวโพด

วัดโลกยสุธารามตั้งอยู่บนเกาะเมือง ในพื้นที่มรดกโลก ประวัติของวัดไม่แน่นอน แต่จากสถาปัตยกรรมและศิลปะภายในวัด กรมศิลปากรสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนต้น อาจเป็นช่วงรัชสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช พระราชบิดาของเจ้าสามพระยา เล่ากันว่าแต่เดิมวัดนี้มีชื่อว่าวัดสุทธาวาส ต่อมาในช่วงอยุธยาตอนปลาย ผู้คนเรียกขานกันว่าวัดโลกสุธา หลังจากเสียกรุงครั้งที่สองแล้วมีหลักฐานปรากฏว่าผู้คนเรียกวัดนี้ว่าวัดโลกยสุธา เมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์เข้ามาสำรวจจึงบันทึกชื่อวัดร้างแห่งนี้ว่าวัดโลกยสุธาราม โดยคำว่า ‘โลกย’ มาจากคำว่า ‘โลกิยะ’ หมายถึง ของโลก ‘สุธา’ มีความหมายว่าน้ำอมฤต และ ‘อาราม’ หมายถึงวัด โลกยสุธารามจึงหมายถึงวัดที่เปรียบเสมือนน้ำอมฤตของโลก

วัดโลกยสุธารามทรุดโทรมมากมีเพียงพระปรางค์ประธานและพระนอนเท่านั้นที่โดดเด่น ส่วนโบสถ์ กำแพงแก้ว และวิหารหลวง วิหารราช วิหารราย หอระฆัง ระเบียงคด และเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม ล้วนพังลงมาหมดแล้ว เหลือเพียงฐานเท่านั้น

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด

  1. พระนอน

พระนอนในลักษณะสีหไสยาสน์ของวัดโลกยสุธารามเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะเมืองอยุธยา โดยมีความยาว 42 เมตร สูง 8 เมตร พระนอนแห่งวัดโลกยสุธารามนี้ เป็นพระปางพักผ่อนอิริยาบถ มีพุทธลักษณะคือพระเศียรหนุนอยู่บนพระเขนย (ซึ่งในที่นี้คือดอกบัว) พระหัตถ์เท้าพระเศียร ซึ่งแตกต่างจากปางทรงสุบินตรงที่ปางทรงสุบิน  พุทธลักษณะคืองอข้อพระกร หลังพระหัตถ์จรดพระปราง และแตกต่างจากปางโปรดอสุรินทราหู ตรงที่ปางโปรดอสุรินทราหูจะต้องมีพระเขนยรองใต้พระกัจฉะ (รักแร้)

พระนอนแห่งวัดโลกยสุธารามได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2399 จากรูปถ่ายก่อนการบูรณะทำให้เห็นว่า ท่านเป็นพระพุทธรูปที่ไม่มีการทรงเครื่องกษัตริย์ พระพักตร์สี่เหลี่ยมคล้ายศิลปะอู่ทองตอนต้น แต่เมื่อมีการบูรณะแล้วได้เพิ่มกรอบหน้าเข้าไป ท่านจึงกลายเป็นพระทรงเครื่องน้อยดังเช่นในปัจจุบัน

เนื่องจากรอบองค์พระมีเสาอิฐ 8 เหลี่ยม จำนวน 24 ตัน จึงสันนิษฐานได้ว่าแต่เดิมพระนอนอยู่ในวิหาร มีแต่วิหารได้พังทลายลง ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 ได้มีการบูรณะพระนอนครั้งที่ 2 โดยคุณหญิงระเบียบ ธำรงนาวาสวัสดิ์ และครอบครัว ได้จัดให้มีการบูรณะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ นายธำรง และพล.ร.ต. ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี

พระนอนวัดโลกยสุธารามเป็นที่เคารพนับถือของชาวอยุธยาและผู้คนจากทั่วสารทิศ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจจะไปกราบสักการะท่าน มีกิจกรรมดีๆ 2 กิจกรรมที่คุณไม่ควรพลาด

  • ร่วมกิจกรรมงานบุญประจำปีห่มผ้าพระนอน งานบุญประจำปีนี้จัดขึ้นในเดือนเมษายน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจะยืนเรียงแถวหน้ากระดานหน้าองค์พระ ร่วมกันเชิญผ้าขึ้นเทิดเหนือศีรษะแล้วชักขึ้นไปจากปลายพระบาทกระทั่งห่มคลุมพระองค์ เป็นที่สวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่ง
  • ปิดทององค์จำลอง เนื่องจากไม่อนุญาตให้ปิดทองที่องค์พระ จึงมีการทำพระนอนจำลองขนาดเล็กไว้บริเวณหิ้งสำหรับจุดธูปเทียนลายดอกไม้สักการะ หลังจากที่กราบพระองค์จริงเสร็จแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถปิดทองคำเปลวลงบนพระนอนองค์จำลองได้
  1. พระปรางประธาน

พระปรางค์ประธานตั้งอยู่บริเวณกลางวัด หันหน้าไปทางทิศตะวันออก องค์ปรางค์ทรงฝักข้าวโพดตั้งอยู่บนฐานเขียง 3 ชั้น ไม่มีนภศูลเหลือให้เห็น มีเพียงเรือนธาตุและซุ้มประตูเท่านั้นที่ยังชัดเจน ด้านหลังขององค์ปรางค์มีฐานพระอุโบสถที่ตั้งอยู่