แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม วัดโบราณเก่าแก่ของเชียงใหม่

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 9 มีนาคม 2567

 

ในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว วัดวาอารามภายในจังหวัดหลายแห่งก็ยังมีความงดงาม และมีประวัติศาสตร์ยาวนานน่าสนใจไม่แพ้กัน อย่างเช่นที่ วัดอุโมงค์ ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มาเป็นเวลานานกว่า 700 ปี แต่เดิมมีชื่อว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม หรือ “วัดไผ่สิบเอ็ดกอ” โดยชื่อมาจากแต่ก่อนรอบวัดเป็นป่าไผ่นั่นเอง วัดแห่งนี้จะตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่งดงามและสวยแปลกตา วัดสร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ประมาณปี พ.ศ. 1839 ต่อมาพญากือนา ได้ทรงสร้างอุโมงค์ทางเดิน 4 ทิศ เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐาน และเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทะลุถึงกันได้ และตั้งชื่อว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” นอกจากนี้ภายในยังมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ ให้เราได้ชมกันอีกด้วย

 

 

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

Review image of Wat Umong Suan Phutthatham

 

สิ่งปลูกสร้างที่สำคัญในวัดอุโมงค์

เริ่มจากอุโมงค์ทางเดิน 4 ทิศขนาดใหญ่ หนึ่งในสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจ โดยผนังด้านในอุโมงค์จะมีการเจาะช่องไว้สำหรับวางเทียน เพื่อให้แสงสว่าง เวลาจุดเทียนจะมองดูสวยงามและมีมนต์ขลัง รวมทั้งยังมีรูปจิตรกรรมฝาผนังให้ได้ชมตลอดเส้นทาง เช่น ภาพดอกโบตั๋น, ภาพเมฆ, ภาพดอกบัว และ ภาพจิตรกรรมนก เป็นต้น นอกจากนี้ด้านในสุดของอุโมงค์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูป นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักแวะมากราบไหว้กันอยู่เสมอ ส่วนด้านข้างของอุโมงค์จะมีบันไดนาคที่สวยงาม โดยด้านบนของเจดีย์จะเป็นที่ประดิษฐานของ เจดีย์ 700 ปี เจดีย์เก่าแก่ที่สร้างตามแบบศิลปะล้านนา ซึ่งจะเป็นสถาปัตยกรรมทรงระฆังกลม นอกจากนี้ภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ เสาหินอโศกจำลอง, เศียรพญานาค, รูปพระโพธิสัตว์, หลักศิลาจารึก, พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่มีการจัดตั้งเศียรพระพุทธรูปจำนวนมาก ถูกสร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวพะเยา, โรงภาพปริศนาธรรม, หอสมุดธรรมโฆษณ์, พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงานสวนพุทธธรรม รอบบริเวณวัดแวดล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ  

 

วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม ตั้งอยู่เลขที่ 135 หมู่ 10 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 5.00 – 20.00 น. 

เพจ “วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม สำนักงานบวช ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่” >> https://www.facebook.com/WatumongOffice