แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดเจ็ดยอด วัดประจำปีมะเส็ง วัดเก่าแก่แห่งล้านนา

Review image of วัดเจ็ดยอด

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2567

 

วัดเจ็ดยอด เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ของเชียงใหม่ ที่มีจุดเด่นคือ เจดีย์ทั้งหมด 7 องค์ สวย แปลก และศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ ภายในบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบมาก ควรค่าแก่การแวะมาเยี่ยมชม สวยตั้งแต่หน้าประตูวัด

วัดเจ็ดยอด เดิมมีชื่อว่า วัดโพธารามมหาวิหาร ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณ 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นในสมัย พระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย เมื่อปี พ.ศ.1998 และทรงนิมนต์พระอุตตมปัญญามหาเถระมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก รวมทั้งมีการปลูกต้นพระศรีมหาโพธิไว้ภายในวัด จึงได้พระราชทานนามวัดว่า “โพธารามมหาวิหาร” แต่ด้วยความที่วิหารมียอดเป็นเจดีย์ 7 องค์ ผู้คนส่วนใหญ่จึงเรียกว่า “วัดเจ็ดยอด” นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2020 ที่นี่ยังเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 วัดเจ็ดยอดได้รับประกาศให้เป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี นอกจากนี้เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา ยังถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดนักษัตรมะเส็งตามคติของชาวล้านนาอีกด้วย ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิเช่น  

 

 

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

Review image of วัดเจ็ดยอด

 

 

ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัด 

เป็นช่องทางขนาดใหญ่ มีลวดลายปูนปั้นที่เป็นศิลปะแบบล้านนา ประดับตกแต่งกรอบวงโค้งรูปครึ่งวงกลม

 

มหาวิหาร

สถาปนาขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2020 และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประชุมพระมหาเถระทั่วราชอาณาจักรล้านนาไทย ร่วมกันทำสังคายนาพระไตรปิฎก และนับเป็นอัฐมะสังคายนา ครั้งที่ 8 ของโลก

 

พระอุโบสถ  

ทรงอุสภลักษณ์ กว้าง 32 ศอก 1 คืบ, ยาว 78 ศอก 1 คืบ ในส่วนของที่ตั้งกว้าง 41 ศอก และ ยาว 116 ศอก

 

พระสถูปเจดีย์

เป็นอนุสาวรีย์ที่ประดิษฐานพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าติโลกราช เมื่อพุทธศักราช 2031

 

สัตตมหาสถาน 

สถานที่สำคัญในพระพุทธประวัติ 7 แห่ง ได้แก่ ปฐมโพธิบัลลังก์, อนิมิสเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, มุจจลินทเจดีย์, รัตนจงกลมเจดีย์, อชปาลนิโครธเจดีย์ และ ราชาตนเจดีย์

 

หอไตร 

สถานที่เก็บรักษาพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่ชำระแล้ว โดยพระมหาเถระผู้เจนจัดในพระบาลีมาชำระอักษรไตรปิฎก ที่จัดเป็นการอัฐมสังคายนา ครั้งที่ 8 ของโลก

 

วัดเจ็ดยอด ตั้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 6.00 – 19.00 น.

แฟนเพจ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง-Jedyod Royal Temple >> https://www.facebook.com/watjedyodroyaltemple/