แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม วัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต

Review image of วัดฉลอง

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2567

 

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ตไม่ได้มีเพียงแค่ทะเลสวยและธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีวัดวาอารามที่วิจิตรงดงาม โดยเฉพาะ วัดฉลอง (วัดไชยธาราราม) ซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ต องค์พระประธานที่ชาวบ้านนิยมมากราบ สักการะกันอยู่เป็นประจำ คือ หลวงพ่อแช่ม ซึ่งชื่อเสียงโด่งดัง โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าหากได้มากราบไหว้ ปิดทองที่บริเวณพระพาหุ และ พระเพลา ของหลวงพ่อแช่ม จะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไตรบารมีประกาศ ที่ได้มีการอัญเชิญพระสารีริกธาตุมาจากประเทศศรีลังกา ภายในอาคารที่สวยโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต และยังสามารถชมวิวที่ด้านบนได้ด้วย

เรียกได้ว่าเป็นวัดที่แนะนำให้มากราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

Review image of วัดฉลอง

 

มีลานจอดรถขนาดใหญ่รอบวัด มีร้านค้า ร้านอาหารต่างๆให้บริการ มีผ้าถุงผ้าคลุมให้บริการ

โดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.