แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดพระธาตุดอยคำ วัดเก่าแก่ชื่อดังของเชียงใหม่

Review image of Wat Phra That Doi Kham

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2567

 

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 410 กิโลเมตร บนยอดเขาดอยคำ ที่มีความสูงไม่มาก สูงกว่าระดับน้ำทะเล 200 เมตร เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,300 ปี รอบบริเวณวัดโอบล้อมด้วยธรรมชาติของป่าเขา รวมทั้งด้านบนยังมีระเบียงชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ในทุกปีทางวัดพระธาตุดอยคำจะมีงานประเพณี พิธีสรงน้ำพระธาตุ ในวันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ หลังวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อีกด้วย 

 

 

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

Review image of Wat Phra That Doi Kham

 

 

เรื่องราวความเป็นมาของ วัดพระธาตุดอยคำ 

วัดพระธาตุดอยคำ เดิมมีชื่อว่า วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดดอยคำ” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1230 โดยเจ้ามหันตยศ และ เจ้าอนันตยศ พระโอรส 2 พระองค์ของ พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัย ภายในประกอบไปด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า, ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น ต่อมาช่วงกรุงแตกในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในช่วงนั้นวัดดอยคำเป็นวัดร้าง ชาวบ้านพบโบราณวัตถุมากมาย รวมไปถึง พระรอดหลวง พระพุทธรูปหินทรายปิดทององค์ใหญ่ และพระสามหอม พระพุทธรูปเนื้อดิน จึงได้นำมาประดิษฐานไว้ยังวัดพระธาตุดอยคำ ปัจจุบันภายในยังเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ หากมีโอกาสเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ก็มักจะมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันอย่างไม่ขาดสาย

 

พระพุทธรูปสำคัญ ภายในวัดพระธาตุดอยคำ

พระพุทธรูปสำคัญที่ชาวบ้านให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากคือ พระเจ้าทันใจ หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ มีความเชื่อว่าหากมาขอพรก็จะสมหวังสำเร็จดังใจ ทำให้นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลมาขอพรเป็นจำนวน

 

วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 19.00 น.

แฟนเพจ “หลวงพ่อทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่” >> https://www.facebook.com/DoiKhamTemple