แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดโลกโมฬี วัดโบราณคู่เมืองเชียงใหม่

Review image of Wat Lok Moli

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 20 มิถุนายน 2567

 

วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 500 ปี ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนา แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีชื่อปรากฏในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ในอดีตเคยเป็นพระอารามหลวง แต่ในปัจจุบันเป็นวัดร้าง ที่ยังคงมีสถาปัตยกรรมงดงาม รวมทั้งมีโบราณสถานหลายแห่งที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก สำหรับโบราณที่สำคัญภายในวัด จะได้แก่

 

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

Review image of Wat Lok Moli

 

เจดีย์วัดโลกโมฬี

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2071 ในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนา ที่มีการบูรณะปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด ตามยุคสมัยและความนิยม 

 

วิหารหลวงวัดโลกโมฬี

เป็นวิหารไม้สักที่ออกแบบตกแต่งตามศิลปะแบบล้านนา มีลายสลักงดงามประณีต สำหรับในส่วนที่สวยแปลกตาและโดดเด่นเป็นพิเศษ ก็คือบริเวณหน้าบันรูปจั่วที่ประดับด้วยกระจกหลากสีสัน เช่น สีแดง, สีเขียว, สีเหลือง และ สีน้ำเงิน และสีเหล่านี้ยังตัดกับสีของหลังคาวิหารที่เป็นโทนสีดำ เมื่อสะท้อนแสงจะมองดูระยิบระยับสวยงามเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางสมาธินามว่า “พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” เพดานและเสาของวิหารมีการแกะสลักลวดลายไว้อย่างงดงาม รวมทั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้บนพระเมาลี อีกด้วย

 

มณฑปพระนางจิรประภามหาเทวี

ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐานพระรูปของพระนางจิระประภา มหาเทวี ซึ่งพระองค์เป็นผู้ทรงอุปถัมภ์วัดแห่งนี้ เมื่อครั้งยังเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ จึงมีการสร้างขึ้นเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์ นอกจากนี้พระนางจิรประภามหาเทวี ยังมีความเชื่อว่าพระองค์เป็นเทพเจ้าแห่งความรักที่ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้มีบรรดาคู่รักต่างพากันมากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมาก

 

วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่เลขที่ 298/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สามารถเดินทางมาเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 – 17.00 น.

แฟนเพจ วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ >> https://www.facebook.com/profile.php?id=100064876803022&locale=hi_IN