ตลาดดอกไม้ฮ่องกง – Hong Kong Flower Market


ตลาดดอกไม้ฮ่องกง – Hong Kong Flower Market เป็นทั้งตลาดขายส่งและขายปลีก แหล่งรวมดอกไม้นานาชนิด ดอกไม้สด ดอกไม้ปลอม อุปกรณ์ทำสวน และวัสดุปลูกต้นไม้ต่างๆ ดูคล้ายกับปากคลองตลาดที่เมืองไทย มีผู้คนมาซื้อดอกไม้กับอย่างพลุกพล่านตลอดท้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น คนจะเยอะเป็นพิเศษ

ตลาดดอกไม้ฮ่องกง---Hong-Kong-Flower-Market2

ตลาดดอกไม้ฮ่องกง---Hong-Kong-Flower-Market3