แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

เรือสำเภาดุ๊กหลิง – DukLing Harbour Cruise


เรือสำเภาดั๊กลิ่ง(DukLing Harbour Cruise) เรือสำเภาที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์อ่าววิตอเรียและฮ่องกง ด้วยรูปทรงเรือสไตล์จีน มีใบเรือขนาดใหญ่สีส้ม มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ปี 1950 ซึ่งในยุคนั้นถูกใช้เป็นเรือหาปลาของชาวประมง แต่ปัจจุบันจะเหลือเพียงเรือสำเภาดั๊กลิ่งลำเดียวเท่านั้น ที่เป็นเรือให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ในการล่องเรือชมวิว 360 องศาของอ่าววิตอเรีย

เรือสำเภาดั๊กลิ่ง ตกแต่งใหม่ เมื่อปี 2015 ด้วยตัวผ้าใบสีแดง ไม้สัก ระฆังเรือ และป้ายเหล็กโบราณ “DUCKLING ICON OF HONG KONG” คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมแบบโบราณไว้  จนทำให้เรือสำเภาดั๊กลิ่ง กลายมาเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของฮ่องกงและ เป็น 1 ใน 10 สิ่งที่ต้องทำเมื่อมาเทียวฮ่องกง คือการได้มาล่องเรือสำเภาดั๊กลิ่ง ที่สุดจะคลาสสิกติดอันดับโลก ชมอ่าววิกตอเรียอันเลื่องชื่อ

เปิดให้บริการทุกวัน ทุกชั่วโมง ตั้งแต่รอบ 14.30 จนถึง รอบ 20.30 ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 45 นาที พร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่ม (1 แก้ว / ท่าน) ขึ้นได้ที่ท่าเรือหมายเลข 3 ที่จิมซาจุ่ย หรือท่าเรือหมายเลข 9 ที่เซ็นทรัล โดยสามารถจองที่นั่ง ล่วงหน้าได้ที่ www.dukling.com.hk/en/home หรือจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว(Travel Agency)ในประเทศไทย

 

ท่าเรือสำเตาดุ๊กหลิงที่จิมซาจุ่ย

ท่าเรือสำเตาดุ๊กหลิงที่จิมซาจุ่ย

ล่องอ่าววิคตอเรียตอนค่ำ

ล่องอ่าววิคตอเรียตอนค่ำ

รอบเวลาการเดินเรือและค่าล่องเรือ

รอบเวลาการเดินเรือและค่าล่องเรือ