แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

บริการใหม่สนามบินไต้หวัน เปิดให้เช็คอินและฝากกระเป๋าที่สถานีรถไฟได้แล้ว


สนามบินนาชาติเถาหยวน (Taoyuan International Airport) สนามบินแห่งใหม่ของเมืองไทเป (Taipei City) ไต้หวัน (Taiwan) ยืนยันเปิดให้บริการเช็คอินจากสถานีรถไฟสำหรับผู้โดยสารจาก 4 สายการบินที่มีการเชื่อมต่อกับรถไฟเถาหยวน

เส้นทางรถไฟไปสนามบินนาชาติเถาหยวน

เส้นทางรถไฟไปสนามบินนาชาติเถาหยวน

ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอย่างการแล้วสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากรถไฟที่มีสถานีเชื่อมต่อไปยังสนามบินแห่งใหม่ “สนามบินนานาชาติเถาหยวน” ซึ่งจะสามารถเช็คอินจากสถานีรถไฟในเมืองไทเปได้เลยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว จากความร่วมมือของผู้ประกอบการรถไฟเถาหยวนเมโทรคอร์ป (Taoyuan Metro Corp) และ 4 สายการบินของไต้หวัน China Airlines, EVA Air, Mandarin Airlines และ UNI Air

จากบริการนี้จะช่วยให้ผู้โดยสารของ 4 สายการบินสามารถเช็คอินได้อย่างสะวกและยังสามารถโหลดสัมภาระได้ที่สถานีรถไฟใจกลางเมืองล่วงหน้า 35 นาทีก่อนเดินทางไปยังสนามบินเถาหยวน

กำหนดเริ่มทดลองให้บริการเช็คอินจากสถานีรถไฟจะเริ่มดำเนินการในช่วงวันตรุษจีนที่จะถึงนี้ โดยเส้นทางรถไฟจะวิ่งตั้งแต่เมืองไทเปถึงเถาหยวนด้วยระยะทางยาวประมาณ 51 กิโลเมตรหยุด 20 สถานีตลอดเส้นทาง


ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
traveldailymedia.com
evaair-vn.com