แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

แจกฟรี แผนที่รถไฟใต้ดิน MRT ไทเป ไต้หวัน

แผนที่รถไฟใต้ดิน MRT ไทเป ไต้หวัน

การเดินทางในเมืองไทเป(Taipei)ของประเทศไต้หวัน(Taiwan)นั้นค่อนข้างสะดวกสบาย คนโดยส่วนใหญ่จะใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็นหลัก เพราะครอบคลุมพื้นเกือบทั้งหมดของไทเป เราสามารถใช้เดินทางจากสนามบินเข้าไปในตัวเมือง หรือจะใช้เดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ หากใครกำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่ไทเปสามารถโหลดแผนที่รถ MRT ไปดูเส้นทางและสถานีต่างๆก่อนได้เลย

 

FREE DOWNLOAD: แผนที่รถใต้ดิน MRT เมืองไทเป