แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

มาทำความรู้จักกับไต้หวันกันซักนิด ก่อนไปเที่ยว


ไต้หวัน(Taiwan)เป็นเกาะที่มีรูปร่างคล้ายวงรี มีขนาดประมาณ 6 จังหวัดของไทยรวมกันเท่านั้น ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน อยู่เหนือฟิลิปิน และอยู่ด้านล่างของประเทศญี่ปุ่น มีประชากรทั้งหมดประมาณ 23 ล้านคน เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุดของโลก แต่ไต้หวันก็ยังมีชื่อเสียงด้านยอดเขาสูงชันและป่าดิบในสภาพที่สมูรณ์สวยงามด้วย โดยเฉพาะเทือกเขาที่ทอดตัวอยู่ตรงกลางของเกาะจนแบ่งเมืองใหญ่ๆของประเทศออกเป็นซ้ายกับขวา เมืองใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงของไต้หวันจะอยู่ติดทะเลทางตะวันตก เช่น เมืองหลวงไทเป(Taipei)ทางตอนเหนือ และเมืองเกาสง(Kaohsiung)ทางตอนใต้ โดยไต้หวันจะแบ่งออกเป็นเขตปกครองทั้งหมด 22 จังหวัด โดยมี 6 เขตปกครองตัวเองพิเศษ คือ  Taipei, Kaohsiung, New Taipei, Taichun, Tainan และ Taoyuan

ประเทศไต้หวัน มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทั้งความทันสมัย ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ป่าไม้และภูเขาที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม และอาหารที่ถูกปากนักท่องเที่ยวไปทั่วโลก อีกทั้งคนไต้หวันเองก็เรียกว่าเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก มีถนนหนทาง สะอาด ปลอดภัย มีการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว แต่ค่าครองชีพกลับไม่ได้ต่างจากเมืองไทยซักเท่าไหร่ ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นจีนกลาง รองลงมาจะเป็นจีนแต้จิ๋วเหมือนคนจีนส่วนใหญ่ของไทย และรองลงมาจะเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะคนที่อายุน้อยและอยู่ในเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษกันได้คล่อง ศาสานาของคนไต้หวันส่วนใหญ่จะเป็น พุทธและเต๋า มีรัฐบาลเป็นของตัวเอง และมีค่าเงินที่เรียกว่า New Taiwan Dollar ที่มีอัตราแลกเปลี่ยนใกล้เคียงกับไทย ประมาณ 1 TWD = 1.09 บาท

แม้ว่าไต้หวันจะมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ยาวนานมากนัก แต่ก็น่าสนใจไม่น้อย แต่เดิมผู้อยู่อาศัยหลักคือชาวไต้หวันที่เรียกว่า Taiwanese aborigines จนเมื่อมีคนจีนชาวฮั่น(Han)อพยพเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากในยุคศตวรรษที่ 17 รวมทั้งชาวยุโรปในยุคล่าอาณานิคม จนตกเป็นเมืองหนึ่งของจีนในศตวรรษที่ 18  และตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นอีกกว่า 60 ปี ในยุคศตวรรษที่ 19 จนกลับมามีรัฐบาลของตัวเองอีกครั้ง นำโดย เจียง ไค เชก(Chiang Kai-shek) ที่แพ้จากการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์ในจีนแผ่นดินใหญ่ หนีมาจัดตั้งรัฐบาลจีนที่เป็นระบอบประชาธิปไตยขึ้นที่ไต้หวัน แล้วเรียกว่าตัวเองว่า Republic of China (ROC) ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ก็จัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต์และเรียกตัวเองว่า People’s Republic of China (PRC) ต่อมาไต้หวันได้ถูกกดดันจากจีนในเวทีโลกให้เปลี่ยนจากการเรียกตัวเองว่า ROC ไปเป็นไต้หวันตามชื่อเกาะ ซึ่งก็ยังคงมีปัญหาทางการเมืองกับจีนแผ่นดินใหญ่มาโดยตลอดจนมีการปะทะกันทางการทูตหลายครั้ง และมีการขู่จะใช้กำลังทาทหารเข้ายึดครองหลายครา ทำให้สถานะทางการเมืองของไต้หวันในสังคมโลกนั้นมีความไม่แน่นอนสูงและยังเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากในขณะนี้

แต่ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมากมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม แต่ไต้หวันกลับเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด มีบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีระบบโลกที่เป็นที่รู้จักมากมาย เช่น Acer, Asus, Garmin, Gigabyte, HTC และ Luxgen จนเรียกกันว่า ” Taiwan Miracle” และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วเป็นอันดับ 2 ของเอเชียรองจากญี่ปุ่นในปี 1970 รวมกับ ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ จนได้ฉายา เสือ 4 ตัวแห่งเอเชีย(Four Asian Tigers) ปัจจุบันไต้หวันมี GDP ใหญ่เป็นอันดับ 26 ของโลก

นอกจากเศรษฐกิจแล้ว ไต้หวันเองยังเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบการคมนาคม ระบบการศึกษาและความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ปลอดภัยติดอันดับโลกด้วย

ธงประจำชาติไต้หวัน

ธงประจำชาติไต้หวัน

แผนที่จังหวัดต่างๆทั้ง 22 จังหวัดของไต้หวัน

แผนที่จังหวัดต่างๆทั้ง 22 จังหวัดของไต้หวัน