แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วันหยุดนักขัตฤกษ์ของสิงคโปร์ ปี 2017 – Singapore Public Holidays 2017


ในแต่ละปีประเทศสิงคโปร์จะมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ประมาณ 15 วัน ซึ่งแต่ละปีก็จะไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับการนับวัน ซึ่งวันสำคัญบางวันก็จะนับตามปฎิทินจีนจีงทำให้วันหยุดในแต่ละปีไม่ตรงกัน ก่อนวางแผนเที่ยวแนะนำให้ลองเช็ควันหยุดต่างๆก่อน เพราะถ้าไปตรงกับวันหยุดของสิงคโปร์ก็จะทำให้ที่เที่ยวมีคนเยอะกว่าปกติ อาจต้องต่อคิวเข้านาน

 

วันหยุด วันในสัปดาห์ วันที่
1 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ วันปีใหม่
2 มกราคม 2017 วันจันทร์ หยุดชดเชยวันปีใหม่
28 มกราคม 2017 วันเสาร์ วันตรุษจีน
29 มกราคม 2017 วันอาทิตย์ วันตรุษจีน
30 มกราคม 2017 วันจันทร์ หยุดชดเชยวันตรุษจีน
14 เมษายน 2017 วันศุกร์ วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday)
1 พฤษภาคม 2017 วันจันทร์ วันแรงงาน
10 พฤษภาคม 2017 วันพุธ วันวิสาขบูชา
25 มิถุนายน 2017 วันอาทิตย์ วันฮารีรายอ
26 มิถุนายน 2017 วันจันทร์ วันฮารีรายอ
9 สิงหาคม 2017 วันอังคาร วันชาติ
1 กันยายน 2017 วันศุกร์ วันฮารีรายอฮัจจ์จี
18 ตุลาคม 2017 วันพุธ วันดีพาวลี
25 ธันวาคม 2017 วันจันทร์ วันคริสต์มาส