แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

แจกฟรี แผนที่ภายในสวนพฤษศาสตร์สิงคโปร์

แผนผังบริเวณภายในสวนพฤษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์(Singapore-Botanic-Garden)

สวนพฤษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์(Singapore Botanic Garden)เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่มากที่เก่าแก่ มีอายุมากกว่า 150 ปีแล้วและเป็นสวนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก(UNESCO World Heritage)ด้วย เป็นสวนที่ได้รับการออกแบบและบริหารจัดการเป็นอย่างดี โดยในแผนที่ที่เรานำมาแจกนี้จะมีบอกจุดที่น่าสนใจต่างๆ ภายในสวนพฤษศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งภายในยังแบ่งเป็นโซนย่อยๆที่เราได้นำแผนที่ของแต่ละโซนที่น่าสนใจว่าไว้ให้ที่นี่แล้วด้วย ใครกำลังวางแผนจะเดินไปทางไปเที่ยวที่นี่ ลองโหลดไปเก็บไว้ดูกันก่อนได้เลย

 

แผนที่สวนพฤษศาสตร์สิงคโปร์ Singapore Botanic Garden Map

แผนที่สวนพฤษศาสตร์สิงคโปร์ Singapore Botanic Garden Map

FREE DOWNLOAD: แผนที่จุดท่องเที่ยวต่างๆในสวนพฤษศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์

 

FREE DOWNLOAD: แผนผังภายในสวนกล้วยไม้แห่งชาติ National Orchid Garden PDF

 

FREE DOWNLOAD: แผนผังภายในสนามเด็กเล่น Jacob Ballas Childrens Garden

 

FREE DOWNLOAD: แผนผังภายในสวนวิวัฒนาการ Evolution Garden

 

FREE DOWNLOAD: แผนผังภายในสวนสมุนไพร Healing Garden