แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

ณ สัทธา อุทยานไทย

ที่เที่ยวแนะนำ
ที่เที่ยวแนะนำ

ณ สัทธา อุทยานไทย เป็นอุทยานที่สร้างขึ้นภายใต้กรอบ “ศรัทธา” ความเชื่อของคนไทย จึงเป็นความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนา บุคคลที่เป็นที่เคารพศรัทธา ต่อเนื่องกับศิลปะ ตลอดจนวัฒนธรรมไทย มุ่งที่จะรักษาความเป็นไทยไว้ในหัวใจของคนไทย จึงเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นอกจากพักผ่อนแล้วยังปลูกฝังสิ่งดีงามไว้ในใจตลอดการเข้าชม

สัทธา เขียนแบบนี้แทนคำว่า ศรัทธา ที่เราคุ้นเคย แต่โดยความหมายก็คือ ความเชื่อ ต่างกันที่ตัวเขียนเพราะคำหนึ่งเขียนอิงภาษาบาลี อีกคำเขียนโดยอิงกับภาษาสันสกฤต ที่นี่มีพื้นที่กว้างขวางถึง 42 ไร่ จัดเป็นอุทยานที่ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่น้อยงดงาม ให้ความสดชื่น มีการจัดภูมิทัศน์สบายตา มองไปทางไหนก็ลงตัว ส่วนสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง และประติมากรรมแห่งศรัทธา ถูกจัดแบ่งอยู่ในโซนต่างๆ

ชมรอบบริเวณ ถ่ายภาพ เพียงแค่ชมให้ทั่วถึงทุกจุด ถ่ายภาพงดงามและน่าศรัทธา ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แล้ว เพราะเดินไปจุดไหน หันกล้องไปทิศใด ก็ล้วนแต่น่ากดชัตเตอร์

“ไทย” ตัวหนังสือขนาดใหญ่ที่สร้างเป็นประติมากรรม ใช้สีของธงชาติไทย แดง ขาว น้ำเงิน เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างที่อย่างน้อยจะเห็นความเป็นไทยสักอย่างหนึ่ง ไม่เว้นแม้แต่สิ่งปลูกสร้างที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่เป็นอาคารปูน ก็มีเหนือประตูที่ใช้รูปแบบไทย
ไทยสัทธา แนะนำให้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องราวก่อนจะมาเป็น ณ สัทธา อุทยานไทย จะได้เห็นแนวคิด รวมถึงภาพโดยรวมของที่นี่

อนุสาวรีย์ของบุรพกษัตรา ที่กาลเวลาจะผ่านไปเพียงใดก็ยังเป็นที่เคารพศรัทธาของปวงชนชาวไทย 3 อนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ไทย พระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าชูดาบ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงช้างศึก สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ผู้ทรงประกาศเลิกทาส อนุสาวรีย์ขณะท่านทรงม้า โดยตั้งอยู่บนแท่นสีขาว ฐานกลม และสี่เหลี่ยม ปลูกไม้ประดับที่บริเวณฐาน รอบบริเวณเป็นสวนป่าสวยงาม

ณ สัทธานุสรณ์ มีหุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แห่งศรัทธา หลักๆ คือ พระบรมราชชนกและพระราชชนนีของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือที่คนไทยเคยเรียกติดปากว่า สมเด็จย่าฯ หุ่นขี้ผึ้งบุคคลสำคัญอื่นๆ เช่น ศ.ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ บุคคลสำคัญด้านการเมือง ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ของประเทศเวียดนาม

ถ้ำพุทธชาดก เป็นถ้ำที่จำลองขึ้นเพื่อจัดแสดงเรื่องราวขององคุลีมาล มหาโจรชื่อดังในสมัยพุทธกาลที่ฆ่าตัดนิ้วคนเอามาร้อยเป็นมาลัยห้อยคอ 999 คน จนถึงคนสุดท้ายจะฆ่าแม่ตัวเองแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเสียก่อน ภายหลังได้บวชและสำเร็จพระอรหันต์ จะได้เห็นหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าและองคุลีมาลขณะคลุกเข่าไหว้พระพุทธองค์หลังสิ้นพยศ ในถ้ำจำลองนี้ให้แสงสว่างเฉพาะจุด

          อริยสัทธา หุ่นขี้ผึ้งพระเกจิอาจารย์ พระพุทธศาสนา ทั้งไทยและต่างชาติ  โดยจัดไว้บนกุฏิที่สร้างตามรูปแบบของแต่ละภูมิภาค

สัทธาถิ่นเรือนไทย ที่นี่จะได้ชมบ้านไทย สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
          บ้านไทยจำลองตามลักษณะทางสถาปัตยกรรมของแต่ละภาค สัมผัสวิถีชีวิต ข้าวของเครื่องใช้ การกิน-อยู่ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภาค

ลานภิรมย์ จุดนี้ถูกใจคนรักต้นไม้มาก เป็นสวนบอนไซ และมีการจัดวางงดงาม บนหินที่ลดหลั่นและน้ำตก
          ลานอวโลสัทธา ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรปางมหาราชลีลา เป็นศิลปะราชวงศ์ซ้อง แห่งประเทศจีน ความเชื่อพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน

หนึ่งไฮไลต์สุดพิเศษของที่นี่ คือ การเล่าเรื่องพระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่ประเทศไทยในสมัยสุโขทัยด้วยเทคนิค Mapping แสงสีเสียงในวิหารสมัยสุโขทัย ที่มีทั้งพระประธาน ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ณสัทธาปฏิมา 3 สมัย ลานพระสามสมัย นอกจากจะมีประติมากรรม พระพุทธรูป ซึ่งจุดเด่นของพระพุทธรูปกลางแจ้งสมัยต่างๆ นั้น จำลององค์พระ และตั้งประดิษฐานไว้ในสถานที่ที่สร้างเหมือนโบราณสถานที่ปรักหักพังในสมัยต่างๆ ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวแต่ละยุคสมัย

พระราชกุมารสิทธัตถะ เทพตามความเชื่อต่างๆ พระพิฆเนศ ยังมีหุ่นปั้นแสดงปริศนาธรรม คนปิดหู ปิดตา ปิดปาก และหุ่นปั้นสัตว์ต่างๆ อีกด้วย เช่นสุนัข งูแผ่แม่เบี้ย มังกร ไก่ กระบือ หมู

ธรรมชาติงดงาม แปลกตา เช่น ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากและกิ่งก้านแปลกตาราวกับต้นไม้ต้นย่อมๆ มารวมตัวกันเป็นต้นไม้ใหญ่

น้ำตกที่เป็นลานหินลดหลั่นกันลงมาก่อนลงสู่ธารน้ำ และบริเวณใกล้ๆ มีมุมโต๊ะเก้าอี้ไม้ในนั่งดื่มกาแฟชมธรรมชาติ หรือวิวลำธารท่ามกลางป่าไม้สมบูรณ์สองฝากฝั่ง จุดถ่ายภาพที่น่าสนใจมีมากมาย ต้องใช้เวลาเดินให้ทั่วถึง

ร้านขายอาหาร เครื่องดื่มและของที่ระลึก ที่นี่ ราคาย่อมเยา

อยากชมให้ทั่วถึงและดื่มด่ำให้คุ้มกับคุณค่าของ ณ สัทธา อุทยานไทย เตรียมกายเตรียมใจและเตรียมเวลาให้พร้อม อย่าเร่งรีบในการเข้าชมเพราะจะขาดอรรถและรสแห่งอารมณ์ในการเข้าชม และถ้าสนใจใส่ชุดไทยเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ ที่นี่ก็มีให้เช่า

ที่ตั้ง

41/1 ถนนเพชรเกษม-ดำเนินสะดวก, วังเย็น, บางแพ, ราชบุรี 70160


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: คนไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก (รวมนักเรียนนักศึกษา) 100 บาท
เด็กที่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร นักบวช ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ชมฟรี         
ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 300 บาท   

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8.30 -17.00 น.    

วิธีการเดินทาง

1. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี ออกถนนสาย 338 มุ่งหน้าไปทางนครชัยศรี นครปฐม ด้วยถนนสาย 4 ขับไปตามเส้นทางนี้แล้วเข้าสู่จังหวัดราชบุรี ขับไปตามป้ายบอกทางเป็นหลัก ให้ GPS นำทางป้องกันความผิดพลาด
2. เดินทางโดยรถสาธารณะ ขึ้นรถตู้ไปลงที่บริเวณสี่แยกท่าแพ แล้วต่อรถสองแถวในพื้นที่ ไปรถทัวร์ รถโดยสารก็ในทำนองเดียวกัน

แผนที่ณ สัทธา อุทยานไทย และสถานที่อื่นๆใน

GPS: 13.701676, 99.902146
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก