แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

เอ๋อหลวนปี๋ (Eluanbi)


เอ๋อหลวนปี๋ (Eluanbi, 鵝鑾鼻) จุดท่องเที่ยวยอดนิยมและเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กไต้หวัน จนได้รับการขนานนามว่า “หางของไต้หวัน” เนื่องจากเป็นจุดใต้สุดของเกาะ คำว่า “เอ๋อหลวน” เป็นภาษา Paiwan ของชาวพื้นเมืองหมายถึง “เรือยอร์ช” มีที่ตั้งอยู่ในเขตของแหลมเอ๋อหลวนปี๋  (Cape Eluanbi) ของเขตอุทยานแห่งชาติเขิ่นติง (Kenting National Park) มีจุดท่องเที่ยวสำคัญ 2 ส่วนคือสวนอ๋อหลวนปี๋ (Eluanbi Park) และประภาคารอ๋อหลวนปี๋ (Eluanbi Lighthouse)

สภาพภูมิอากาศของเอ๋อหลวนปี๋มีลักษณะอากาศเป็นภูมิอากาศเขตร้อนที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี แต่ก็มีลมจากชายฝั่งทะเลพัดผ่านตลอดทั้งปีเช่นกัน ภูมิทัศน์โดยรอบแบ่งออกเป็นส่วนที่ยาวและแคบทางตอนเหนือเป็นภูเขาและทางใต้เป็นแนวปะการัง

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่สวนเอ๋อหลวนปี๋ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี 1982 และก่อสร้างแล้วเสร็จในปีถัดมา เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญและจุดท่องเที่ยวของดินแดนใต้สุดของไต้หวันและเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่สุดของคาบสมุทรเหิงชุน (Hengchun Peninsula) แต่เดิมในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองมาก่อนเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ระหว่างนักพัฒนาจากจีนแผ่นดินใหญ่และชาวพื้นเมืองขึ้น ผู้ว่าการในช่วงสมัยนั้นจึงได้สร้างประภาคารพร้อมด้วยกำแพงที่มีหลุมฝังกระบอกปืนล้อมรอบเพื่อป้องกันอันตรายจากผู้บุกรุกขึ้นมานับเป็นประภาคารติดอาวุธแห่งเดียวของโลก ทว่าต่อมากลับถูกทำลายลงก่อนจะได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ในช่วงที่ประเทศญี่ปุ่นเข้าครอบครองและอีกครั้งในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และปัจจุบันประภาคารก็ยังคงทำงานอยู่

ประภาคารเอ๋อหลวนปี๋

ได้รับการขนานนามว่า “แสงสว่างแห่งเอเชียตะวันออก (The Light of East Asia)” สร้างขึ้นในปี 1962 โดยฝีมือของสถาปนิกชาวอังกฤษ ตัวประภาคารเป็นรูปทรงกระบอกสีขาวมีขนาดความสูง 21.4 เมตรและมีเส้นรอบวง 110 เมตร ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็น 5 ชั้น โดยชั้นแรกเป็นพื้นที่สำหรับเก็บน้ำมันก๊าด, ชั้นสองสำหรับวางปืนใหญ่ Gatling, ชั้นสามเป็นที่พักผ่อนสำหรับชาวต่างชาติ, ชั้นสี่สำหรับวางปืนใหญ่ Ronglin และชั้นห้าเป็นแหล่งกำเนิดแสงของประภาคาร มีชื่อเสียงว่าเป็นประภาคารที่ส่องสว่างที่สุดในเอเชียด้วยความสว่างกว่า 1.8 ล้านวัตต์ สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล 27.2 ไมล์ทะเล ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างประภาคารได้มีการขุดพบวัฒนธรรมยุคหินที่ฝังอยู่มีอายุมากกว่าห้าพันปี มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งมากว่าร้อยปี ดวงไฟของประภาคารเอ๋อหลวนปี๋จะส่องสว่างวาบเป็นแสงสีขาวทุกๆ สิบวินาทีและหมุนครบรอบสองครั้งเมื่อครบหนึ่งนาที

สวนเอ๋อหลวนปี๋

เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามทั้งตอนกลางวันและกลางคืน ครอบคลุมพื้นที่กว้างประมาณ 370 ไร่ ภายในสวนสาธารณะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและมีลักษณะทางธรณีวิทยา, พฤกษศาสตร์และนิเวศวิทยาที่น่าสนใจมากมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติทางใต้ของไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นหนึ่งในสถานที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของเขิ่นติงด้วย

ที่อยู่:

  • ประภาคารเอ๋อหลวนปี๋ – Kenting National Park, No. 90, Dengta Road, Hengchun Township, Pingtung County, Taiwan 946 (R.O.C.)
  • สวนเอ๋อหลวนปี๋ – Kenting National Park, No. 301, Eluan Road, Hengchun Township, Pingtung County, Taiwan 946 (R.O.C.)

เว็บไซต์: http://www.ktnp.gov.tw/en/Default.aspx

 


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: - ผู้ใหญ่ ราคา 40 เหรียญไต้หวัน (TWD)
- เด็ก ราคา 20 เหรียญไต้หวัน (TWD)

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: สวนเอ๋อหลวนปี๋
– เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม ทุกวันเวลา 07.00 – 17.30 น.
– เดือนเมษายน – เดือนตุลาคม ทุกวันเวลา 06.30 – 18.30 น.
ประภาคารเอ๋อหลวนปี๋ เปิด – ปิดเวลา 09.00 – 17.00 น.

วิธีการเดินทาง

จากเมืองไทเป (Taipei City) ไปยังเมืองเกาสง (Kaohsiung City)
- โดยเครื่องบินเส้นทางไทเป – เกาสง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 56 นาที ค่าโดยสารเริ่มต้นที่ประมาณ 4,406 เหรียญไต้หวัน (TWD)
- โดยรถไฟความเร็วสูง THSR จากสถานีไทเป (Taipei Main Station) ไปยังสถานี Zuoying Station ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงรถไฟออกจากสถานีทุกๆ 30 นาที ค่าโดยสารประมาณ 1,400 – 1,700 เหรียญไต้หวัน (TWD)
- โดยรถไฟ TRA จากสถานีไทเป (Taipei Main Station) ไปยังสถานีเกาสง (Kaohsiung Station) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 24 นาที มีรถไฟออกจากสถานีวันละ 1 เที่ยว ค่าโดยสารประมาณ 550 – 950 เหรียญไต้หวัน (TWD)
- โดยรถบัสจากสถานีไทเปไปยังสถานีเกาสง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 40 นาที รถบัสออกจากสถานีทุกๆ 30 นาที ค่าโดยสารประมาณ 440 – 750 เหรียญไต้หวัน (TWD)

จากเกาสงไปยังเอ๋อหลวนปี๋ โดยรถบัสหมายเลข 9188 จากป้ายหน้าสถานีรถไฟใต้ดินสายสีแดงสถานีซู่อิง (Zuoying Station) ลงที่ป้ายเอ๋อหลวนปี๋ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รถบัสออกจากสถานีทุกๆ 1 ชั่วโมง ค่าโดยสารประมาณ 200 - 360 เหรียญไต้หวัน (TWD)

แผนที่เอ๋อหลวนปี๋ (Eluanbi) และสถานที่อื่นๆใน ผิงตง(Pingtung)

GPS: 21.902243, 120.852624 - Google Map เบอร์โทรศัพท์: +886 8 885 1111, +886 8 885 1101
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
travelapplication.regis.edu
travelking.com.tw
taiwan.net.tw
eng.taiwan.net.tw
china.org.cn
Jackie.lck @ flickr.com

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก