แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดเทวสังฆาราม


วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ด้วยอายุมากกว่า 200 ปี เพราะเริ่มสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ.2348 มีประวัติความสำคัญคือ เป็นสถานที่บรรพชาของพระสังฆราชองค์เก่า และได้รับพระราชดำริให้ปฏิสังขรณ์โบสถ์จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสไทรโยคครั้งที่ 2 เมื่อปี 2420

อุโบสถหลังใหม่ได้รับพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จำนวน 10 ชั่งด้วย (ปี 2431) และในปี 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9 ได้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และพระราชทานนามของพระอุโบสถหลังใหม่ว่า “พระพุทธสุทธิมงคล

ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกอย่างสวยงาม ร่มรื่น  มีต้นไม้สำคัญต้นหนึ่งคือ ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำมาจากพุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศอินเดีย และพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จเป็นผู้ทรงปลูกเอาไว้ ปัจจุบันโพธิ์ต้นนี้ มีลำต้นใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มงดงาม เป็นต้นโพธิ์ที่ทางวัดและชาวบ้านยังคงให้ความสำคัญและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอยู่เสมอ สังเกตจากการจัดงานต้นไม้ของพ่อ ลานโพธิ์หน้าโบสถ์วัดเหนือ

พระพุทธรูปกลางแจ้ง เป็นพระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่อยู่ใกล้หอประวัติ และมีพระพุทธรูปแบบความเชื่อชาวจีน ศาลาที่ก่อสร้างตามศิลปะจีน แต่ประดิษฐานพระพุทธรูปตามแนวพุทธไทยอีกด้วย

หอประวัติสมเด็จพระญาณสังวร พระสังฆราชองค์ที่ 19 ของไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2553 เป็นอาคารสมัยใหม่ สีขาว แต่ผสมผสานรูปแบบไทยๆ คือด้านบนสุดเป็นทรงเจดีย์ ภายในของหอพระประวัติฯ แห่งนี้ จัดแสดงเรื่องราวของพระสังฆราชองค์ที่ 19 ซึ่งเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี และเคยบวชที่นี่ มีทั้งรูปปั้นและภาพถ่ายเก่าๆ เรื่องราวของท่าน  มีทั้งหมด 3 ชั้น
ชั้นแรก จะได้รู้จักสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ผ่านมาแล้วทั้ง 19 พระองค์ พิเศษเฉพาะสมเด็จญาณสังวรฯ พระสังฆราชองค์ที่ 19 ซึ่งจะมีตั้งแต่ประวัติความเป็นมารวมถึงพระจริยาวัตรของท่าน
ชั้นสอง แสดงผลงานหนังสือพระนิพนธ์และการปฏิบัติศาสนกิจ และแสดงเครื่องประกอบสมณศักดิ์ตามลำดับชั้นจนถึงเป็นพระสังฆราชของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ของกรุงรัตนโกสินทร์

ชั้นสาม นับเป็นห้องที่เปิดเป็นพิเศษแก่ชาวพุทธที่สนใจจะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

อีกจุดที่เป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือ ตลาดน้ำสุขใจ วัดเหนือ ทุกวันศุกร์ ที่ผู้คนต่างไปกินอาหารอร่อย รับบรรยากาศเย็นสบายบนลานสนามหญ้าริมน้ำแควใหญ่ ชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า

ชมวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งนี้ ด้วยใจเลื่อมใส และแวะสำรวมกาย วาจา จิต ที่ห้องวิปัสสนากรรมฐาน ให้จิตใจสงบ ก่อนเที่ยวจุดอื่นในจังหวัดกาญจนบุรี

ที่ตั้ง

เลขที่ 1 ถนนเจ้าขุนเณร ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ฟรี

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 8.00-17.00 น.

วิธีการเดินทาง

1. เดินทางโดยรถยนต์ ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมหรือบรมราชชนนี ไปผ่านนครชัยศรี จ.นครปฐม เข้าสู่จ.กาญจนบุรี  เข้าสู่ถนนแสงชูโต ไปเลี้ยวซ้ายช่วงร้านซิวฮั่วลัง มีเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา อีก 2 ครั้ง วัดอยู่ฝั่งขวามือ
2. เดินทางโดยรถสาธารณะมีทั้งรถไฟ รถทัวร์ รถตู้ เมื่อถึงกาญจนบุรีค่อยต่อรถรับจ้างไปที่วัด

แผนที่วัดเทวสังฆาราม และสถานที่อื่นๆใน

GPS: 14.027187, 99.526721
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก