แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

วัดศรีกฤษณะ(Sri Krishnan Temple)เป็นวัดเก่าแก่ของศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1870 ซึ่งเป็นวัดฮินดูเพียงแห่งเดียวในประเทศสิงคโปร์ที่สร้างขึ้นเทพกฤษณะเท่านั้น แต่น่าเสียดายที่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าชมด้านใน ซึ่งที่พิเศษคือภายในจะมีพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วย เพราะวัดนี้จะตั้งอยู่ข้างวัดเจ้าแม่กวนอิม(kwan im thong hood cho temple)ทำให้มีผู้ศรัทธาเดินทางมาสักการะต่อจากวัดเจ้าแม่กวนอิมด้วย

บรรยากาศด้านหน้า วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

บรรยากาศด้านหน้า วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

หน้าทางเข้าวัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

หน้าทางเข้าวัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

ทางเข้าวิหารด้านในของวัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

ทางเข้าวิหารด้านในของวัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple


เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 04:30-21:00

วิธีการเดินทาง

วัดศรีกฤษณะ(Sri Krishnan Temple) จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ Bugis Station ที่สุด โดยจะมี 2 สายที่ผ่านคือ สายสีน้ำเงิน Downtown Line และสายสีเขียว East West Line ให้ออกที่ทางออก A เดินไปที่ถนน Rochor Road แล้วตรงไปทางตึก Albert Complex ที่อยู่ฝั่งตรงข้าม จะมีตรอกข้างๆตึกให้ข้ามถนนแล้วเดินตรงเข้าไปในตรอก ตรงไปเรื่อยๆประมาณ 400 เมตรจะเห็นวัดเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทางขวามือแล้ววัดศรีกฤษณะจะอยู่ถัดไป
ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก