แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum


พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์(Singapore National Museum)เป็นพิพิธภัณท์ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์ จัดแสดงอยู่ภายในอาคารขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สไตล์ Neo-Classic คล้ายกับพระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1887 แต่ได้รับการ renovate จนปัจจุบันมีการผสมผสานความเก่าและใหม่กันอย่างลงตัว

อาคารพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

อาคารพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

อาคารพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

อาคารพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

ด้านหลังพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์-Singapore-National-Museum

พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์(Singapore National Museum)จะแบ่งส่วนจัดแสดงออกเป็นหลายๆส่วน ทั้งส่วนที่เป็นแบบจัดแสดงชั่วคราวและถาวร ส่วนจัดแสดงถาวรจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับรประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆของประเทศสิงคโปร์ภายใต้ชื่อว่า Singapore Historical Gallery โดยมีการผสมผสาน เครื่องมือต่างๆในการจัดแสดงได้อย่างน่าสนใจ เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ อาหารและขนมของสิงคโปร์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละช่วงเวลาของประวัตศาสตร์ชาติสิงคโปร์ ซึ่งสามารถเข้าชมได้ฟรี แต่ในส่วนจัดแสดงถาวรจะผลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยนำเอาการจัดแสดงจากพิพิธภัณท์ชื่อดังทั่วโลกมาหมุนเวียนกันจัดแสดง เช่น British Museum และมักจะเก็บค่าเข้าชม ประมาณ 10 เหรียญ

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

ห้องฉายภาพยนตร์จำลองเหมือนหนังกลางแปลง

ห้องฉายภาพยนตร์จำลองเหมือนหนังกลางแปลง

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

ขนมแบบต่างๆของชาวสิงคโปร์

ขนมแบบต่างๆของชาวสิงคโปร์

จัดแสดงเครื่องแต่งกายสำหรับออกงานของชาวสิงคโปร์

จัดแสดงเครื่องแต่งกายสำหรับออกงานของชาวสิงคโปร์

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum

บรรยากาศภายในพิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum


ค่าใช้จ่าย

ค่าเข้าชม: ส่วนประวัติศาสตร์สิงคโปร์(Singapore Historical Gallery) เข้าฟรี / ส่วนจัดแสดงหมุนเวียนจะเสียค่าเข้าชมแล้วแต่การจัดแสดง

เวลาทำการ

เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 10:00-19:00

วิธีการเดินทาง

พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์(Singapore National Museum)จะอยู่ตรงกลางระหว่างสถานี Dhoby Ghaut Station ซึ่งมี 3 สายรถไฟผ่านคือ สีเหลือง Circle Line, สีม่วง North East Line และสีแดง North South Line ใช้เวลาเดินประมาณ 5 นาที กับสถานี City Hall Station ที่มีสายสีเขียว East West Line และสายสีแดง North South Line ผ่าน ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาที

แผนที่พิพิธภัณท์แห่งชาติสิงคโปร์ Singapore National Museum และสถานที่อื่นๆใน ย่านช้อปปิ้งถนนออชาร์ด Orchard Road

GPS: 1.296601, 103.848526 - Google Map
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก