/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / วิธีการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศโรม(Rome)

รวมข้อมูลวิธีการเดินทางต่างๆที่ควรรู้ในกรุงโรม อิตาลี

ประเทศอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่จัดได้ว่ามีระบบการคมนาคมสาธารณะที่ครบถ้วน และสะดวกรวดเร็วมาก จึงทำให้การเดินทางไปท่องเที่ยวระหว่างเมืองต่อเมือง และการท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ…