สวนพุทธมณฑล


อัพเดตล่าสุดเมื่อ 21 กรกฎาคม 2567

 

สวนพุทธมณฑล เป็นสวนขนาดใหญ่ในพื้นที่ 2,500 ไร่ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลก โดยหลักๆ แล้วจะเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รวมถึงจัดกิจกรรมประเพณีต่าง ๆ แต่โดยสภาพความร่มรื่นงดงาม ทำให้ประชาชนนิยมไปชมทัศนียภาพกันอยู่เนืองๆ จึงเสมือนสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เมืองอีกแห่งหนึ่ง

พระศรีศากยะทศพลญาณ เป็นประธานแห่งสวนพุทธมณฑลแห่งนี้ เป็นพระพุทธรูป ปางลีลา หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ สูง 15.75 เมตร มีความงดงามและแตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วๆ ไป มีความเป็นศิลปะที่ดูเหมือนมีชีวิต โดยเฉพาะจีวรของพระพุทธรูปที่ดูราวกับจะพลิ้วไหว ที่มีความต่างเช่นนี้ เนื่องจากเป็นงานออกแบบของศิลปินอย่างศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี

มหาวิหารหินอ่อน ประดิษฐานพระไตรปิฎก เป็นอาคารจัตุรมุข 4 ทิศ หลังคาสีน้ำเงิน เจดีย์ใหญ่ตรงกลาง ล้อมด้วยพระเจดีย์9 ยอด ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุของพระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค์ พระโมคคัลลานะ อัครสาวกเบื้องซ้าย พระสีวลี ผู้เลิศเรื่องลาภสักการะ และพระผงวัดปากน้ำ ส่วนภายในอาคารมีพระไตรปิฎกหินอ่อน 1418 แผ่น

ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้สำคัญในสถานที่แห่งนี้ ได้มีการกั้นอาณาเขตเพื่อให้รู้

ประติมากรรมตราธรรมจักร ประดิษฐานอยู่บนพื้นสนามหญ้า ข้างๆ มีแหล่งน้ำ ตัวประติมากรรมมีความสูงถึง 4.56 เมตร  เป็นตราสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา แสดงถึงกงล้อแห่งธรรม การแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บริเวณรอบๆ สวน มีความร่มรื่น ด้วยต้นไม้ใบหญ้า ที่จัดแต่งเป็นอย่างดี ทั้งไม้ดอก และไม้ใบ บางจุดจัดเป็นสวนหย่อม ตัดแต่งต้นไม้ให้เป็นรูปสัตว์ มีคลองขุด-บ่อน้ำรอบบริเวณให้ความสดชื่น ฝายกั้นน้ำให้เห็นเป็นน้ำตกย่อมๆ จึงเย็นสบาย มีคนไปที่สวน เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ ให้อาหารปลา กราบพระ นั่งเล่น หรือแม้แต่วิ่งออกกำลังกาย รวมถึงคณะบุคคลที่เข้าไปทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น เดินจงกรม

หอสมุด พระพุทธศาสนามหาสิรินาถ เป็นอาคารที่ใช้สถาปัตยกรรมทรงไท มี 2 ชั้น พื้นนที่ใช้สอยมาก มีพื้นที่สำหรับเก็บหนังสือได้มากถึง 5 แสนเล่มทีเดียว

ในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา มักจะมีพิธีเวียนเทียนที่นี่

สวนพุทธมณฑล เหมาะสำหรับเป็นที่พักกายและใจสำหรับทุกคนทั้งครอบครัว

ที่ตั้ง

25/25 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170