แนะนำ โรงแรมที่พัก ไทเป ไต้หวัน อัพเดตล่าสุด

ย่านเมืองเก่า ภูเก็ต หอนาฬิกา ถนนคนเดิน และพิพิธภัณท์

Review image of Phuket Old Town Museum

อัพเดตล่าสุดเมื่อ 16 มีนาคม 2567

 

ย่านเมืองเก่า ภูเก็ต เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม และคลาสสิค รายล้อมไปด้วยตึกชิโนโปรตุกีส ที่มีสีสันสดใส เหมาะกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสุดๆ โดยในย่านเมืองเก่านี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเดินเล่นชิวๆ ชมตึกรามบ้านช่อง สัมผัสวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเมืองภูเก็ต ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของเมืองนี้เลย นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ให้เราได้เดินเล่นถ่ายรูปกันมากมาย อาทิ พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เป็นไปรษณีย์เก่าของจังหวัดภูเก็ตที่มีสถาปัตยกรรมแบบโบราณ งดงามมาก พิพิธภัณฑ์เพอรานากัน ตั้งอยู่บนถนนเทพยกษัตรี ที่ได้รวบรวมของใช้เกี่ยวกับเมืองภูเก็ตในอดีตไว้ให้เราได้ศึกษา วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวพื้นเมือง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ ถนนคนเดิน ภูเก็ต ที่บรรยากาศคึกคัก ทั้งสองฝั่งข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยงาม และมีร้านค้าขายของที่ระลึก อาหารพื้นเมืองรวมถึงมีกิจกรรมการแสดงต่างๆให้เราได้เดินชม ช็อป กันสุดชิล

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum

Review image of Phuket Old Town Museum