คนเรามักจะนึก “เสียดาย” ในสิ่งที่ไม่ได้ทำ

คนเรามักจะนึก "เสียดาย" ในสิ่งที่ไม่ได้ทำ

คนเรามักจะนึก “เสียดาย” ในสิ่งที่ไม่ได้ทำ

รู้งี้ไปเที่ยวดีกว่า