Top Hit มาเก๊า

14 สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของมาเก๊า ไปแล้วต้องเก็บให้ครบ

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของมาเก๊าจะมีอยู่หลายแบบ ทั้งแบบโบราณสถาน เช่นโบสถ์ศาสนาคริสต่างๆ ป้อมปราการทางทหาร หมู่บ้านวัฒนธรรม และวัดพุทธแบบจีน รวมไปถึงสิ่งก่อสร้างใหม่ๆอย่างเช่นคาสิโนที่มีเมืองช้อปปิ้งสไตล์เมืองวินิส…