/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / วิธีการเดินทาง

ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวของประเทศเวนิส (Venice)

วิธีการเดินทางต่างๆ ของเมืองเวนิส

เนื่องด้วยเวนิสเป็นเมืองที่เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยทะเลสาบและเชื่อมต่อกันด้วยคลองเป็นหลัก และแทบไม่มีถนนในเมืองเลย ทำให้ไม่สามารถใช้รถยนตร์หรือมอเตอร์ไซต์ได้ ดังนั้นวิธีการที่ใช้ในการเดินทางของเมืองเวนิสจึงมีเพียง…