/ บรรยากาศที่ถนนคนเดินไชน่าทาวน์สิงคโปร์

บรรยากาศที่ถนนคนเดินไชน่าทาวน์สิงคโปร์

บรรยากาศที่ถนนคนเดินไชน่าทาวน์สิงคโปร์

พิพิธภัณท์ศิลปะวิทยาศาสตร์ ArtScience Museum Singapore
วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple