ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง
อยู่ระหว่างทางที่ไป
ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง

– Roy M. Goodman –