/ Top Hits

Top Hit อเมริกา

30 แลนด์มาร์คในอเมริกาสุดปัง ต้องไปเช็คอินกันสักครั้ง

เชื่อว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เตรียมพร้อมที่จะรอคอยการได้ออกเดินทางกันอีกครั้ง ที่ถึงแม้ว่าในตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) จะยังไม่ดีขึ้นขนาดนั้น แต่ก็มีบางประเทศที่สามารถบินจากไทยไปเที่ยวกันได้แล้ว…