/ คำคมนักเดินทาง
ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง

ความสุขของการเดินทาง อยู่ระหว่างทางที่ไป ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง - Roy M. Goodman -