/ เที่ยว / บ้านพัก

ย่าน Notting Hill

Notting Hill เป็นย่านที่อยู่อาศัยของเหล่าผู้มีฐานะในลอนดอนตะวันตก ตั้งอยู่ทางเหนือของของเมืองเคนซิงตัน(Kensington)…

หมู่บ้านโบราณโอวสั่ว (Oucuo Villa)

หมู่บ้านโบราณโอวสั่ว (Oucuo Villa, 歐厝) ตั้งอยู่ในส่วนตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจินเหมิน…

หมู่บ้านฉุ่ยโถว (Shuitou Village)

หมู่บ้านฉุ่ยโถว (Shuitou Village, 水头镇) ตั้งอยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะจินเหมิน…