/ เที่ยว / ศาสนา

วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์ – Tin Hau Temple Repulse Bay

วัดเจ้าแม่กวนอิมทินหัว อ่าวรีพัลส์เบย์  – Tin Hau Temple Repulse Bay วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองชาวประมงในการออกเรือไปหาปลา…

สำนักสงฆ์ คงเหม็งซานพอคักซี Kong Meng San Phor Kark See Monastery
หน้าวัดเทียนฮกเขง Thian Hock Keng Temple
มัสยิดอับดุลกาฟู Masjid Abdul Gafoor

มัสยิดอับดุลกาฟู Masjid Abdul Gafoor

มัสยิดอับดุลกาฟู(Masjid Abdul Gafoor) เป็นมัสยิดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตระการตา เป็นหนึ่งในมรดกทางด้านโบราณสถานของประเทศสิงคโปร์…

บริเวณหน้าทางเข้าวัดศรี ศรีนิวาส เปรุมาล(Sri Srinivasa Perumal Temple)

วัดศรี ศรีนิวาส เปรุมาล Sri Srinivasa Perumal Temple

วัดศรี ศรีนิวาส เปรุมาล(Sri Srinivasa Perumal Temple)เป็นวัดฮินดูเก่าแก่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ที่มีซุ้มประตูทางเข้าขนาดใหญ่…

วัดแขก ศรีวีรมากาลีอัมมัน Sri Veerama Kaliamman Temple

วัดแขก ศรีวีรมากาลีอัมมัน(Sri Veerama Kaliamman Temple)เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งของศาสนาฮินดู และยังเป็นวัดฮิตของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้วย…

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic Temple

วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว(Buddha Tooth Relic Temple)หรือที่คนไทยเรียกกันว่า วัดเขี้ยวแก้ว เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาของประเทศสิงคโปร์ที่ไม่ควรพลาด เพราะเป็นวัดทางศาสนาพุทธที่สำคัญวัดหนึ่งของชาวสิงคโปร์…

นองปิง ขึ้นกระเช้าไหว้พระใหญ่ – Ngong Ping 360

นองปิง – Ngong Ping 360 เป็นหนึ่งในที่เที่ยวอันดับต้นๆที่เมื่อไปฮ่องกงแล้วต้องไปเยือน…

วัดแขก ศรีมาริอัมมันต์ Sri Mariamman Temple

วัดแขก ศรีมาริอัมมันต์ Sri Mariamman Temple

วัดแขก ศรีมาริอัมมันต์(Sri Mariamman Temple)เป็นฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสิงคโปร์…

วัดหว่องไทซิน หรือ วัดหวังต้าเซียน Wong Tai Sin Temple

วัดหว่องไทซิน(Wong Tai Sin Temple) หรืออีกชื่อว่า วัดหวังต้าเซียน เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง…

มัสยิดสุลต่านแห่งสิงคโปร์ Sultan Mosque

มัสยิดสุลต่านแห่งสิงคโปร์ Sultan Mosque

มัสยิดสุลต่าน(Sultan Mosque หรือ Masjid Sultan)เป็นมัสยิดเก่าแก่และสำคัญของชาวมุสลิมสิงคโปร์…

วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

วัดศรีกฤษณะ Sri Krishnan Temple

วัดศรีกฤษณะ(Sri Krishnan Temple)เป็นวัดเก่าแก่ของศาสนาฮินดูที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ.…

วัดเจ้าแม่กวนอิม kwan im thong hood cho temple

วัดเจ้าแม่กวนอิม kwan im thong hood cho temple

วัดเจ้าแม่กวนอิม(kwan im thong hood cho temple)เป็นวัดเก่าแก่ของศาสนาพุทธที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์เชื้อสายจีน…