/ เที่ยว / ศาสนา

วัดบางพระ

วัดบางพระ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงจากหลวงพ่อเปิ่น และการสักยันต์รูปเสือเผ่น จนบางครั้งคนติดปากเรียกชื่อวัดหลวงพ่อเปิ่นแทน…

วัดพระพุทธฉาย

วัดพระพุทธฉาย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาหิน เขาพุทธฉาย ที่มีชื่อเสียงขจรไกลด้วยพุทธปาฎิหาริย์…

วัดพระพุทธบาท

วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรี…

วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม โดดเด่นกลางหุบเขา

วัดพระขาว หรือ วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เป็นวัดที่เป็นที่ตั้งศรัทธาของชาวพุทธ…

วัดศิมาลัยทรงธรรม UNSEEN แห่งเขาใหญ่

วัดศิมาลัยทรงธรรม เป็นวัดที่กล่าวได้ว่า เป็นแหล่งรวมของพุทธศิลป์ และประติมากรรม…

วัดบ้านทอง

วัดบ้านทอง หรือวัดท่าล้อ เป็นวัดเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2200 คือเกินกว่า 300 ปี…

วัดถ้ำเสือ

วัดถ้ำเสือ เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยองค์พระองค์ใหญ่บนภูเขาที่เห็นแต่ไกล…

วัดถ้ำเขาน้อย

วัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดญวนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ถ้ามองแต่ภาพอาจเข้าใจว่าเป็นวัดในต่างประเทศ…

วัดถ้ำมังกรทอง

วัดถ้ำมังกรทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี…

วัดบ้านถ้ำ

วัดบ้านถ้ำ เป็นวัดพุทธที่มีจุดโดดเด่นตรงที่มีถ้ำบนภูเขา และเจดีย์อันโดดเด่นบนภูเขาที่บรรจุองค์พระบรมสารีริกธาตุ…

วัดถ้ำเขาปูน

วัดถ้ำเขาปูน เป็นถ้ำอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดไปชม…

ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก

ถ้ำแก้วกาญจนาภิเษก เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของถ้ำ เพราะมีถ้ำสวยๆ…

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หรือ วัดเสือ

วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือ วัดเสือ เป็นวัดที่เกิดจากการปรารภสร้างของหลวงตามหาบัว…

วัดถ้ำพุหว้า

วัดถ้ำพุหว้า เป็นวัดที่มีถ้ำหินย้อยที่สวยแบบที่น่าจะเรียกได้ว่า “สวยอย่างมหัศจรรย์”…

วัดเทวสังฆาราม

วัดเทวสังฆาราม หรือวัดเหนือ เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง…

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดลพบุรี

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่หลงใหลในประวัติศาสตร์ ชื่นชอบการย้อนเรื่องราวในอดีตจากหลักฐานซากปรักหักพังของโบราณสถานแต่เก่าก่อน…

ศาลพระกาฬ เทวสถานสำคัญคู่เมืองลพบุรี

ศาลพระกาฬ เป็นเทวสถานสำคัญคู่เมืองลพบุรีที่ใครได้ไปเยือนลพบุรีแล้ว ต้องไม่พลาดศาลพระกาฬ…

วัดเขาวงพระจันทร์ กับบันได 3,790 ขั้น วัดความศรัทธา

3,790 คือจำนวนขั้นบันไดที่ผู้ศรัทธาต้องพิสูจน์ตัวเองว่ามีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท…

วัดเสาธงทอง วัดเก่าแก่สำคัญของชาวลพบุรี

วัดในประเทศไทยมีมากมาย วัดเก่าแก่ก็มีไม่น้อย การที่วัดสักวัดหนึ่งจะอยู่ในความทรงจำของคนทั่วไปจึงต้องมีจุดเด่นให้พูดถึง…

วัดเขาสมโภชน์

วัดเขาสมโภชน์ เป็นวัดที่มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น สงบ เหมาะกับการทำสมาธิ วิปัสสนา…

วัดมณีชลขันท์ วัดเก่าแก่ริมแม่น้ำลพบุรี

วัดมณีชลขันท์ เป็นวัดเก่าแก่ริมแม่น้ำลพบุรี ที่นักประวัติศาสตร์สนใจศึกษาความเป็นมาทั้งเรื่องของบุคคล…

วัดพุทไธศวรรย์ วัดพระนอนแห่งอยุธยา

วัดพุทไธศวรรย์ วัดพระอารามหลวงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่…

วัดญาณเสน วัดมรดกโลกอันลึกลับ

วัดญาณเสน: วัดโบราณที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่กลับมีประวัติที่ลึกลับ…

วัดใหญ่ชัยมงคล วัดสวยยอดฮิตต้องแวะอยุธยา

            วัดใหญ่ชัยมงคล: วัดโบราณสถานที่ได้รับการฟื้นฟูจนมีพระจำพรรษามาตั้งแต่ปี…

วัดชัยวัฒนาราม อยุธยา

วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดหลวงที่บำเพ็ญพระราชกุศลและที่ถวายพระเพลิงเจ้านายทุกพระองค์…

วัดพนัญเชิง จังหวัดอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา…

วัดมหาธาตุ จังหวัดอยุธยา

วัดมหาธาตุ เป็นปูชนียสถาน วัดพระอารามหลวงที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี…

โบสถ์ Temple Church

Temple Church เป็นโบสถ์อัศวินนักรบเก่าแก่ของย่านเมืองเก่าในกรุงลอนดอน เป็นสถานที่อันทรงคุณค่าในการบันทึกประวัติศาสตร์อังกฤษ…