/ เที่ยว / พระราชวัง

พระราชวังเอลแฮม Eltham Palace and Garden

พระราชวังและสวน เอลแฮม (Eltham Palace and Garden) สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะที่โดดเด่นแห่งหนึ่งประจำกรุง…

พระราชวัง ลุกซ็องบูร์ (Palais du Luxembourg)

พระราชวังลุกซ็องบูร์(Palais du Luxembourg หรือ Luxembourg Palace) ตั้งอยู่ในเขตของสวนลุกซ็องบูร์บริเวณทางเหนือ…