/ เที่ยว / ปราสาท

โบราณสถาน ปราสาทหมีเซิน My Son Sanctuary

ปราสาทหมีเซิน My Son Sanctuary เป็นปราสาทโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4  ปราสาทแห่งนี้สร้างด้วยศิลปะจาม…

อนุสรณ์ดอนเจดีย์

อนุสรณ์ดอนเจดีย์: เจดีย์ยุทธหัตถีที่สมเด็จพระเนรศวรทรงสร้างไว้ ณ บริเวณที่ทรงทำยุทธหัตถีและพระบรมราชานุสาวรีย์พระเนรศวรมหาราชทรงคชธารออกศึก…

ปราสาทวินเซอร์ Windsor Castle

ปราสาทวินเซอร์(Windsor Castle) เป็นพระราชวังที่โด่งดังของอังกฤษ เป็นที่พำนักของกษัตริย์…

ปราสาท Castello Sforzesco

Castello Sforzesco เป็นป้อมปราสาทเก่าแก่หลายร้อยปีอันเป็นแหล่งรวมแกลลอรี่และพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมิลาน …

ปราสาทเชอมงต์ CHATEAU DE CHAUMONT

ปราสาทเชอมงต์(Chateau de Chaumont) เป็นปราสาทที่อยู่บนที่สูงทำให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของลุ่มแม่น้ำลัวร์…

ปราสาทอองเช่ร์ CHATEAU OF ANGERS

ปราสาทอองเช่ร์(Chateau of angers) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอองเช่ร์  เมืองเก่าแก่ของฝรั่งเศสที่ห่างจากปารีสมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียง…

ปราสาทบรีซี CHÂTEAU OF BRÉZÉ

ปราสาทบรีซี(Chateau of Breze) เป็นปราสาทเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง Breze ในลุ่มแม่น้ำลัวร์ประเทศฝรั่งเศส …

ปราสาทบรีแซค CHATEAU OF BRISSAC

ปราสาทบรีแซค(Chateau of brissac) ปราสาทแสนสวยสไตล์ฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อว่าสูงที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์ …

สวนและปราสาทเลอ รีวู CHÂTEAU AND GARDENS OF LE RIVAU

ปราสาทเลอ รีวู(Chateau of Le Rivau) เป็นปราสาทที่สวยงามราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายที่ตั้งอยูท่ามกลางสวนสวยงามพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว …

ปราสาทซุนลี ชู ลัวร์ CHÂTEAU OF SULLY-SUR-Loire

ปราสาทซุนลี ชู ลัวร์(Chateau of Sully-Sur-Loire) เป็นปราสาทที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมแม่น้ำลัวร์ …

ปราสาทแอสลี เล รีดู CHÂTEAU OF AZAY-LE-RIDEAU

ปราสาทแอสลี เล รีดู (Chateau of Azay-Le-Rideau) เป็นปราสาทที่มีการผสมผสานกันระหว่างประเพณีของฝรั่งเศสกับอิตาลีอันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัยใหม่ในการสร้าง…

ปราสาทอองบัวส์ ROYAL CHÂTEAU OF AMBOISE

ปราสาทอองบัวส์ Royal Chateau of Amboise เป็นปราสาทในยุคแรกๆ ที่มีการออกแบบผสมผสานระหว่างสไตล์ฝรั่งเศสเข้ากับสไตล์อิตาลีจนกลายเป็นปราสาทแบบยุคเรเนสซองส์ที่สวยงาม…

เขตชูมงต์ ซู ลัวร์ CHAUMONT-SUR-LOIRE

เขตชูมงต์ ซู ลัวร์(Regional domain of Chaumont-Sur-Loire) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีปราสาทและสวนที่ตั้งอยู่บนแหลมที่สูง…

ปราสาทชูแวร์นี CHÂTEAU OF CHEVERNY

ปราสาทชูแวร์นี(Chateau of Chevrrny) เป็นหนึ่งในปราสาทที่ยอดฮิตและสวยงามของลุ่มแม่น้ำลัวร์…

ปราสาทซูเมียร์ CHÂTEAU OF SAUMUR

ปราสาทซูเมียร์(Chateau of Saumur) เป็นอีกหนึ่งปราสาทที่งดงามของลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่ภายในจัดเตรียมข้อมูลมากมายไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว…

ปราสาทเชอนงโซ Château de Chenonceau

ปราสาทเชอนงโซ(Château de Chenonceau) ปราสาทที่สวยงามที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์…

ประสาทพระราชวังแห่งบัวส์ ROYAL CHÂTEAU OF BLOIS

ประสาทพระราชวังแห่งบัวส์(Royal chateau of Blois) เป็นอีกหนึ่งปราสาทในลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว…

ปราสาทชินอง ROYAL FORTRESS OF CHINON

ปราสาทชินอง(The royal fortress of Chinon) เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาใหม่จากซากปรักหักพัง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์อันทันสมัย …

ปราสาทแห่งดยุก CHÂTEAU OF THE DUKES OF BRITTANY IN NANTES

Chateau of the dukes of Brittany in Nantes เป็นปราสาทขนาดใหญ่ริมแม่น้ำลัวร์  ซึ่งเป็นปราสาทที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์โดยกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสตั้งแต่ปี…

สวนและปราสาท CHÂTEAU AND GARDENS OF VILLANDRY

Chateau and gardens of Villandry พระราชวังแสนสวยที่ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอันโดดเด่นที่ลดหลั่นกันไป…

ปราสาทแชมบอด์ NATIONAL DOMAIN OF CHAMBORD

ปราสาทแชมบอด์ National Domain of Chambord  เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในกลุ่มปราสาทลุ่มแม่น้ำลัวร์และปราสาทยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของฝรั่งเศสทั้งหมด …

ปราสาท พระราชวังแวงแซนน์ Château de Vincennes

พระราชวังแวงแซนน์(Château de Vincennes) ตั้งอยู่ทางตะวันออกของชานกรุงปารีส เป็นพระราชวังี่มีหอคอยแบบปราสาทจากยุคกลาง(Medieval)ที่มีป้อมปราการที่สูงและกว้างขวางที่สุดในยุโรป…