/ เที่ยว / ชมใบไม้เปลี่ยนสี

14 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีในไต้หวัน

สำหรับเกาะไต้หวันนั้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีภาพทิวทัศย์ของใบไม้เปลี่ยนสีสุดอลังการของภูเขาทั้งลูกเหมือนกับประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้…