/ 8-หมู่บ้านจากวิวมุมสูงจากจุดชมวิวชิโรยามะ

8-หมู่บ้านจากวิวมุมสูงจากจุดชมวิวชิโรยามะ

หมู่บ้านจากวิวมุมสูงจากจุดชมวิวชิโรยามะ