/ บริเวณหน้าอาคารวิหารหลักของ-วัดเจ้าแม่กวนอิม-kwan-im-thong-hood-cho-temple

บริเวณหน้าอาคารวิหารหลักของ-วัดเจ้าแม่กวนอิม-kwan-im-thong-hood-cho-temple